×

Wachttijden

In de overzichten op deze website vindt u de actuele gemiddelde wachttijden. Deze worden iedere maand opnieuw berekend.

Polikliniekbezoek
Met wachttijden poliklinieken wordt bedoeld de tijd die ligt tussen het moment van het maken van de afspraak en het daadwerkelijke moment dat u de afspraak met de specialist heeft. Het gaat hier om  afspraken voor een eerste bezoek aan de polikliniek.

Behandeling
De wachttijd voor een behandeling is de tijd die ligt tussen het moment dat u van de arts hoort dat u in aanmerking komt voor een behandeling tot de daadwerkelijke behandeling.

Onderzoek en diagnostiek
Met de wachttijden onderzoeken/diagnostiek wordt bedoeld de tijd die ligt tussen het moment van het maken van de afspraak en het daadwerkelijke moment dat het onderzoek plaatsvindt.

Wachttijden

Kosten

Ziekenhuizen maken afspraken met de zorgverzekeraars over de hoogte van de prijzen. Als uw verzekeraar geen contract met SJG Weert afsluit, is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten van de behandeling niet vergoedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen in 2019
Soms is onduidelijk welke zorgkosten vergoed worden door zorgverzekeraars. Dat heeft te maken met de verzekeringsvoorwaarden van uw polis, maar ook met de afspraken die het ziekenhuis met de verschillende zorgverzekeraars maakt. Wij informeren u er graag verder over in onze folder 'Ziekenhuiszorg 2019, wat betaalt u?'.

Wilt u zeker zijn of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, vraag dit dan na bij uw verzekeraar. Een bezoek aan het ziekenhuis komt altijd ten laste van uw eigen risico.

Kosten telefonische afspraak of e-consult
Als een belafspraak of e-consult een herhaalafspraak op de polikliniek vervangt, kan het zijn dat  deze kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening worden gebracht.

Niet in Nederland verzekerd
Bent u verzekerd in België (of Duitsland) en heeft u een afspraak in SJG Weert? Om onverwachte kosten te voorkomen, is het  van belang dat u vooraf nagaat of u toestemming van uw zorgverzekering krijgt voor uw behandeling in Nederland. Meer informatie kunt u vinden op de volgende pagina. Voor patiënten die niet (in Nederland) verzekerd zijn, rekenen de Nederlandse ziekenhuizen zogenaamde passantentarieven. Onze tarieven voor 2019, 2018 en 2017 vindt u terug in de prijslijst.

Prijslijsten

Eigen risico, ziekenhuisnota’s en DBC’s: wat voor u belangrijk is om te weten 

Wilt u verder geïnformeerd worden over uw zorgkosten?

Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Dit is een administratieve code voor het hele zorgtraject dat u in het ziekenhuis doorloopt. In de DBC worden de kosten van de diagnose, de behandeling die hier gewoonlijk uit voortvloeit en andere kosten die hiermee samenhangen, bijeengebracht. De DBC is dus een gemiddelde en kan meer of minder omvatten dan in uw specifieke situatie van toepassing is.

Meer informatie over vergoedingen en eigen risico vindt u op de webisite van uw zorgverzekeraar. Algmene informatie over zorgverzekeringen is ook te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.

Betalen van ziekenhuiszorg

Wie naar het ziekenhuis gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Maar het ziekenhuis rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening. De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Kijk voor het filmpje op: www.nza.nl/betalen-van-ziekenhuiszorg.
 

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang