×

Wachttijden

SJG Weert doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. In de overzichten op deze website vindt u de actuele gemiddelde wachttijden. De wachttijden worden iedere maand opnieuw berekend. Er zijn wachtlijsten voor polikliniekbezoek, voor behandeling en voor onderzoek.

Polikliniekbezoek
Met wachttijden poliklinieken wordt bedoeld de tijd die ligt tussen het moment van het maken van de afspraak en het daadwerkelijke moment dat u de afspraak met de specialist heeft. Het gaat hier om  afspraken voor een eerste bezoek aan de polikliniek.

Behandeling
Wanneer uw behandelend specialist aangeeft, dat u in aanmerking komt voor een behandeling (ingreep), wordt u op de wachtlijst geplaatst. De wachttijd voor een behandeling is de tijd die ligt tussen het moment dat u op de wachtlijst wordt geplaatst en het daadwerkelijke moment van behandeling. Een behandeling kan, afhankelijk van een aantal factoren, plaatsvinden via een poliklinisch-, klinisch-, of dagbehandelingstraject.

Onderzoek en diagnostiek
Met de wachttijden onderzoeken/diagnostiek wordt bedoeld de tijd die ligt tussen het moment van het maken van de afspraak en het daadwerkelijke moment dat het onderzoek plaatsvindt.

Wachttijden

Kosten

Ziekenhuizen maken afspraken met de zorgverzekeraars over de hoogte van de prijzen. Als uw verzekeraar geen contract met SJG Weert afsluit, is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten van de behandeling niet vergoedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Hoe declareert het ziekenhuis?
Het ziekenhuis brengt de kosten van uw behandeling in rekening aan de hand van een zogenaamde Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Dit is een administratieve code voor het hele zorgtraject dat u in het ziekenhuis doorloopt. In de DBC worden de kosten van de diagnose, de behandeling die hier gewoonlijk uit voortvloeit en andere kosten die hiermee samenhangen, bijeengebracht. De DBC is dus een gemiddelde en kan meer of minder omvatten dan in uw specifieke situatie van toepassing is.

Vergoedingen in 2017
Soms is onduidelijk welke zorgkosten vergoed worden door zorgverzekeraars. Dat heeft te maken met de verzekeringsvoorwaarden van uw polis, maar ook met de afspraken die het ziekenhuis met de verschillende zorgverzekeraars maken. Wij informeren u er graag verder over in onze folder 'Ziekenhuiszorg, wat betaalt u?'. SJG Weert heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten over vergoeding van behandelingen. Wilt u zeker zijn of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt, lees dan de verzekeringspolis goed door of informeer bij uw verzekeraar. Meer informatie over zorgverzekeraars kunt u vinden op de website van Zorgverzekeringen. Of lees meer omtrent eigen risico.

Wijziging vergoeding behandelingen Belgische patiënten
Bent u verzekerd in België (of Duitsland) en heeft u een afspraak in SJG Weert? Let op: sinds 1 juli 2017 is voor geplande/programmeerbare zorg de Europese regelgeving van kracht. Deze wijziging heeft mogelijk invloed op de vergoeding die u van uw zorgverzekeraar ontvangt voor uw behandeling in SJG Weert. Om onverwachte kosten te voorkomen, is het  van belang dat u vooraf nagaat of u toestemming van uw zorgverzekering krijgt voor uw behandeling in Nederland. Meer informatie kunt u vinden op de volgende pagina.

Prijslijsten
Voor patiënten die niet (in Nederland) verzekerd zijn, rekenen de Nederlandse ziekenhuizen zogenaamde passantentarieven. Onze tarieven voor 2017, 2016 en 2015 vindt u terug in de prijslijst.

Prijslijsten

Wilt u verder geïnformeerd worden over uw zorgkosten?

Kijk dan eens op www.dezorgnota.nl. Deze site geeft antwoord op mogelijke vragen die u heeft over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag u waar terecht kunt. De informatie op deze site is gebaseerd op regelgeving van de  overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Betalen van ziekenhuiszorg

Wie naar het ziekenhuis gaat, krijgt zorg: van een onderzoek door de arts tot een röntgenfoto. Maar het ziekenhuis rekent deze niet apart af. Zij komen in één pakketje aan zorg, een zogenaamd DBC-zorgproduct, op de rekening. De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Kijk voor het filmpje op: www.nza.nl/betalen-van-ziekenhuiszorg.

Ook kunt u de brochure Ziekenhuiszorg, wat betaalt u? of de checklist Aan alles gedacht? downloaden.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang