×

Route

40

Telefoon

0495 - 57 26 37

Openingstijden

Maandag, woensdag en vrijdag van 08:15 - 10:00 uur.

Trombosedienst

Wanneer uw arts bloedverdunners (antistollingsmedicijnen) heeft voorgeschreven, is het noodzakelijk uw bloed regelmatig te laten controleren. In Nederland verzorgen de trombosediensten deze controle. De trombosedienst streeft ernaar om u zo snel mogelijk goed ingesteld te krijgen waarbij de bloedverdunners optimaal werken.

Bloedafname
Voor controle van de antistollingsbehandeling wordt er bloed afgenomen, zodat in het laboratorium gemeten kan worden hoe lang het duurt voordat het bloed gaat stollen. Het resultaat van deze stollingstest wordt uitgedrukt in een INR-waarde (stollingswaarde). De uitslag krijgt u de volgende dag via de post thuisgestuurd of - wanneer u een inlogcode heeft - kunt u deze nakijken op de website van de trombosedienst.

Trombosedienst Eindhoven
De trombosecontroles worden uitgevoerd door medewerkers van de Trombosedienst regio Eindhoven. Meer informatie is te vinden op hun website: www.tdre.nl

Wist u dat uw ingeleverde materiaal (urine/bloed/weefsel/enz.) ook voor algemeen kwaliteitsonderzoek gebruikt kan worden?

In de Medische Laboratoria van SJG Weert worden analyses uitgevoerd die uw arts heeft aangevraagd. Dit is om te bepalen welke ziekte of aandoening u mogelijk heeft, of hoe deze ziekte behandeld kan worden. Voor deze analyses zijn lichaamsmaterialen - voornamelijk bloed, urine, feces en weefsel - nodig. Meestal blijft er na het onderzoek nog lichaamsmateriaal over. Dit kan gebruikt worden voor eventueel vervolgonderzoeken, waardoor u dan niet opnieuw materiaal hoeft af te geven.

In sommige situaties kan het restmateriaal ook worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van de onderzoeksprocedures. Daarnaast kan het restmateriaal soms gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of de scholing van laboratoriummedewerkers. In de wet wordt dit ‘nader gebruik van lichaamsmateriaal’ genoemd en wordt alleen toegestaan bij overgebleven of gearchiveerde onderzoekmonsters. Het afnemen van extra lichaamsmateriaal bij de patiënt voor bovengenoemde doeleinden valt ook onder ‘nader gebruik’.

Het ‘nader gebruik’ van lichaamsmaterialen mag alleen maar plaatsvinden wanneer u als patiënt geen bezwaar heeft. Daarnaast is het de regel dat lichaamsmaterialen die voor ‘nader gebruik’ in aanmerking komen, zodanig geanonimiseerd worden dat het materiaal niet meer herleidbaar is naar uw persoonlijke gegevens.

Wel of geen bezwaar?
Wanneer u als patiënt (of als wettige vertegenwoordiger van de patiënt) niet wilt dat restmateriaal van u of van uw vertegenwoordigde patiënt, voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of andere kwaliteitsdoeleinden wordt gebruikt, dient u dit aan te geven bij uw arts of verloskundige. Hij/zij zal uw wens doorgeven aan het laboratorium. U kunt dit ook aangeven op het moment van afname aan de betrokken laboratoriummedewerker. In beide gevallen zal het materiaal via een aparte procedure binnen de laboratoria worden behandeld. Alléén de analyses die door uw arts zijn aangevraagd worden dan uitgevoerd. Het materiaal zal dan gedurende een bepaalde tijd alleen nog worden bewaard voor eventueel vervolgonderzoek waarna het wordt vernietigd. Het materiaal wordt dan nooit gebruikt voor andere doeleinden.

Voorkom onverwachte kosten

Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zondermeer vergoed door de zorgverzekering. Het is daarom verstandig om dit vooraf na te kijken zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang