×

Route

40

Telefoon

0495 – 57 26 39 (Priklaboratorium)
0495 – 57 26 32 (Laboratorium)
0495 – 57 26 35 (Medische Microbiologie)
0475 – 38 25 17 (Pathologie)

Openingstijden

Voor het inleveren van materialen en bloedafname:
Maandag t/m vrijdag: 07:30 - 17:00 uur
Dinsdag tot 20:00 uur

Laboratoria

De Medische Laboratoria van SJG Weert verzorgen de onderzoeken van de lichaamseigen stoffen zoals bloed, urine en weefsel. Er zijn vijf verschillende laboratoria binnen SJG Weert:

Priklaboratorium
Voor het prikken van bloed en het inleveren van lichaamseigen materiaal voor onderzoek.

Trombosedienst
Voor het controleren van uw bloed wanneer u bloedverdunners gebruikt.

Laboratorium (KCHL)
Voor het daadwerkelijk uitvoeren van de onderzoeken.

Medische microbiologie en ziekenhuishygiëne
Onderzoekt bloed, urine, ontlasting en ander materiaal op verwekkers van infectieziekten, zoals bacteriën, schimmels, virussen en parasieten.

Pathologie 
Voor de onderzoeken rondom cellen en weefsel.


 

Wist u dat uw ingeleverde materiaal (urine/bloed/weefsel/enz.) ook voor algemeen kwaliteitsonderzoek gebruikt kan worden?

Als er bij uw kind bloed geprikt moet worden is het verstandig om uw kind op de prik voor te bereiden.

In de Medische Laboratoria van SJG Weert worden analyses uitgevoerd die uw arts heeft aangevraagd. Dit is om te bepalen welke ziekte of aandoening u mogelijk heeft, of hoe deze ziekte behandeld kan worden. Voor deze analyses zijn lichaamsmaterialen - voornamelijk bloed, urine, feces en weefsel - nodig. Meestal blijft er na het onderzoek nog lichaamsmateriaal over. Dit kan gebruikt worden voor eventueel vervolgonderzoeken, waardoor u dan niet opnieuw materiaal hoeft af te geven.

In sommige situaties kan het restmateriaal ook worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van de onderzoeksprocedures. Daarnaast kan het restmateriaal soms gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of de scholing van laboratoriummedewerkers. In de wet wordt dit ‘nader gebruik van lichaamsmateriaal’ genoemd en wordt alleen toegestaan bij overgebleven of gearchiveerde onderzoekmonsters. Het afnemen van extra lichaamsmateriaal bij de patiënt voor bovengenoemde doeleinden valt ook onder ‘nader gebruik’.

Het ‘nader gebruik’ van lichaamsmaterialen mag alleen maar plaatsvinden wanneer u als patiënt geen bezwaar heeft. Daarnaast is het de regel dat lichaamsmaterialen die voor ‘nader gebruik’ in aanmerking komen, zodanig geanonimiseerd worden dat het materiaal niet meer herleidbaar is naar uw persoonlijke gegevens.

Wel of geen bezwaar?
Wanneer u als patiënt (of als wettige vertegenwoordiger van de patiënt) niet wilt dat restmateriaal van u of van uw vertegenwoordigde patiënt, voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of andere kwaliteitsdoeleinden wordt gebruikt, dient u dit aan te geven bij uw arts of verloskundige. Hij/zij zal uw wens doorgeven aan het laboratorium. U kunt dit ook aangeven op het moment van afname aan de betrokken laboratoriummedewerker. In beide gevallen zal het materiaal via een aparte procedure binnen de laboratoria worden behandeld. Alléén de analyses die door uw arts zijn aangevraagd worden dan uitgevoerd. Het materiaal zal dan gedurende een bepaalde tijd alleen nog worden bewaard voor eventueel vervolgonderzoek waarna het wordt vernietigd. Het materiaal wordt dan nooit gebruikt voor andere doeleinden.

Vertel uw kind rustig wat er gaat gebeuren. Uw kind is minder angstig als u eerlijk vertelt wat het kan verwachten. Het kind mag best weten dat de prik eventjes pijn zal doen. Wanneer uw kind beter ontspannen is, voelt het minder pijn. Tijdens het prikken kan uw kind bij u op schoot zitten en een baby kunt u laten zuigen op een speen. Sommige kinderen vinden afleiding in hun knuffel of worden afgeleid met een verhaaltje en schoolkinderen met het oplossen van raadsels.

Degene die bloed afneemt (de laborant), zal van tevoren vertellen waar uw kind wordt geprikt. Meestal is dit in de arm of de hand, soms in de vinger. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid bloed die nodig is voor het onderzoek. De laborant maakt de prikplaats van tevoren schoon met alcohol. Als uw kind in de arm wordt geprikt dan krijgt het een elastische band (stuwband) om de arm. Na de prik wordt er een pleister op het gaatje dat de naald heeft gemaakt geplakt.

Door na het prikken nog met het kind te praten over zijn (vervelende) ervaring helpt u het kind om deze te verwerken. Van de laborant krijgt het kind een kleurplaat mee als 'pleister' op de wond en mag het een cadeautje uitzoeken uit de cadeaukisten van dokter Joe-Hoe.

 

Voorkom onverwachte kosten

Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zondermeer vergoed door de zorgverzekering. Het is daarom verstandig om dit vooraf na te kijken zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang