×

Route

44

Telefoon

0495 - 57 22 80

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 08:30 - 17:00 uur

Cardiologie

Cardiologie houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van ziekten van het hart. Een groot deel van de onderzoeken en behandelingen vinden plaats in Weert. Voor de complexere en meer risicovolle onderzoeken en behandelingen werken onze specialisten nauw samen met de cardiologen van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Zo kan het zijn dat u voor het onderzoek en de diagnose in Weert gezien wordt, maar dat de operatie of ingreep uiteindelijk in Eindhoven plaatsvindt. De nabehandeling kan in de meeste gevallen weer gewoon in Weert gedaan worden.

Hartfalenpoli
Voor patiënten bij wie is vastgesteld dat het hart het bloed niet meer goed door het lichaam kan pompen, is er de zogenaamde Hartfalenpoli. Oorzaak van hartfalen kan een verzwakte hartspier zijn, bijvoorbeeld na een hartinfarct. Is dit het geval, dan kunt u voor begeleiding terecht op de Hartfalenpoli.

Hartrevalidatie
Een hartaandoening is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het kan grote lichamelijke en psychische gevolgen hebben. Juist in die eerste periode tussen ontslag uit het ziekenhuis en het volgende polikliniekbezoek aan uw cardioloog kan het hartrevalidatieprogramma steun en begeleiding bieden. U heeft een verwijzing nodig van de cardioloog om deel te nemen aan de hartrevalidatie.

Kindercardiologie
Veel kinderen hebben in hun kinderjaren een hartgeruis of bijvoorbeeld ritmestoornissen. In sommige gevallen reden voor verder onderzoek op de Kindercardiologiepoli. Hier kijken een kindercardioloog en de kinderarts samen naar de klachten en stemmen samen een behandelplan af. Het kindercardiologie spreekuur vindt eens in de vijf weken plaats.

Folders

Nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten

Video's

ECG
Een ECG is een hartfilmpje en is een van de eerste onderzoeken die iemand krijgt bij klachten in de borststreek. Een ECG maakt een grafiek van de elektrische activiteit van het hart. Het hartritme ontstaat door elektrische stroompjes die zich als een golf over het hart bewegen. Deze stroompjes stimuleren de hartspiercellen samen te trekken. Op het hartfilmpje zijn de verschillende fasen van de hartslag te zien.

Samenwerking CZE

De cardiologen van SJG Weert werken nauw samen met de cardiologen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Alles wat in Weert kan, gebeurt ook in Weert, zonder extra reistijd en in een vertrouwde  omgeving. Heeft een patiënt gespecialiseerdere zorg nodig dan in Weert voor handen is, gebeurt dat in Eindhoven. Bijvoorbeeld wanneer een patiënt gedotterd moet worden of een bypass operatie nodig heeft.

Voorkom onverwachte kosten

Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zondermeer vergoed door de zorgverzekering. Het is daarom verstandig om dit vooraf na te kijken zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang