×

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

28 december 2019
Categorie: Algemeen, Cliëntenraad

Wil jij invloed uit kunnen oefenen op de ziekenhuiszorg van SJG Weert? Als lid van de Cliëntenraad kun je hier actief een bijdrage aan leveren.

Nu het einde van de zittingstermijn van enkele leden in zicht komt, is de Cliëntenraad van het Weerter ziekenhuis namelijk op zoek naar nieuwe leden. Op zoek naar enthousiaste inwoners van Midden-Limburg en Zuid-Oost Brabant die graag willen meedenken over de kwaliteit van zorg, voeding, inrichting en vele andere zaken die belangrijk zijn voor de patiënten, hun familie en mantelzorgers en alle (toekomstige) bezoekers van het ziekenhuis.

De Cliëntenraad heeft een aardige vinger in de pap te roeren. De raad gaat regelmatig met diverse mensen in en buiten het ziekenhuis in gesprek en zoekt uit hoe de zaken in het ziekenhuis en daarbuiten zijn geregeld. Wat kan er beter in de zorg en dienstverlening? Hoe houden we de zorg op hoog niveau en voor iedereen dichtbij en betaalbaar? Hoe werken de zorgpartners in de eerste, tweede en derde lijn met elkaar samen? “Onze bevindingen vertalen we gevraagd en ongevraagd in een advies aan de bestuurder. Op die manier helpen we het ziekenhuis om verbeteringen in gang te zetten en de zorg voor iedereen dichtbij te houden”, zegt voorzitter Jacques Bouten.

Input van (toekomstige) patiënten is voor de Cliëntenraad heel belangrijk, zo voegt Jacques Bouten er aan toe. “Zij vormen onze achterban, voor hen houden we de vinger aan de pols. Daarom vragen we rond allerhande thema’s de mening van patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. Uiteindelijk dienen onze inspanningen maar één doel. We willen dat SJG Weert tot in lengte der jaren een aantrekkelijk ziekenhuis blijft waar jong en oud terechtkunnen voor goede basiszorg.”

Wil je je kandidaat stellen voor een plek in de Cliëntenraad?
Solliciteer dan snel op onze vacature.

Heb je vragen of wil je meer weten over de Cliëntenraad, neem dan contact op met onze ambtelijk secretaris Marieke Loijen: telefoon 0495 - 57 24 00.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang