×

Betere overdracht tussen SEH en verpleegafdeling

16 april 2018
Categorie: Algemeen, Spoedeisende Hulp

Medewerkers van SJG Weert krijgen binnen het ziekenhuis volop de ruimte en worden ondersteund om de zorg voor hun patiënten zelf te verbeteren. En die handschoen wordt opgepakt. Bijvoorbeeld rond de overdracht van de Spoedeisende Hulp naar de verpleegafdeling. “Door deze overdracht beter en efficiënter te maken, winnen we kostbare tijd. Tijd die we weer kunnen besteden aan de patiënt”, vertelt teamleider Helie van Grimbergen van de 4e etage.

Jaarlijks worden in SJG Weert zo’n 5.000 mensen via de Spoedeisende Hulp (SEH) opgenomen op een verpleegafdeling. Bijvoorbeeld patiënten met een gebroken heup, een herseninfarct of acute hart- of longproblemen. De medische en verpleegkundige overdracht is voor verbetering vatbaar, zo constateerde SEH-arts Dennis Keereweer. “Nog te vaak is de overdracht onvolledig en is niet duidelijk wie de informatie heeft overgedragen. Met als gevolg dat verpleegkundigen van de afdeling naar de SEH moeten bellen met aanvullende vragen. Bijvoorbeeld over medicatie. Maar ook: mag een patiënt alles eten en drinken? Is het vanwege een infectie of verwardheid nodig om de patiënt geïsoleerd te verplegen” Of nog praktischer: wie is de contactpersoon?”

Eenduidige overdracht
Sinds 1 april zijn alle afspraken rond de overdracht van SEH naar verpleegafdeling vastgelegd in één protocol. “Voor iedereen is nu duidelijk welke informatie allemaal overgedragen moet worden en door wie. Daarmee wordt de kans kleiner dat we iets over het hoofd zien en creëren we meer tijd en ruimte voor waar het écht om draait: de zorg voor onze patiënten. Dat is dus pure winst”, zegt Helie van Grimbergen. De SEH-arts vult aan: “Medewerkers van de SEH en de verpleegafdelingen hebben samen aan dit project gewerkt. Daardoor hebben ze elkaar beter leren kennen en begrijpen. Ze hebben meer inzicht gekregen in hoe hun collega’s aan de andere kant werken.”

Niet harder, maar vooral

slimmer werken is het uitgangspunt

van een reeks verbeteringen

die in gang worden gezet.

Slimmer werken
Blijvende verbeteringen zoals deze worden binnen SJG Weert breed en professioneel ondersteund. Het ziekenhuis heeft hiervoor het programma Continu Verbeteren opgezet en moedigt medewerkers aan om zelf met verbetervoorstellen te komen voor de patiënt. Niet harder, maar vooral slimmer werken is het uitgangspunt van een reeks verbeteringen die in gang worden gezet, bijvoorbeeld op de OK en de sterilisatieafdeling voor medische instrumenten. Het idee van SEH-arts Dennis Keereweer werd afgelopen najaar besproken in een kerngroep met geledingen uit het hele ziekenhuis. Unaniem was de conclusie dat een betere overdracht de patiënt alleen maar ten goede komt. De SEH-arts kreeg de ruimte en werd opgeleid om als projectleider de kar te trekken. “In deze zogeheten Lean Green Belt-opleiding dring je in kleine stapjes door tot de kern van het probleem en leer je op een andere manier naar werkprocessen te kijken. Van daaruit werk je toe naar concrete oplossingen. Het mooie aan dit project is dat we het samen doen. De SEH, de verpleegafdelingen, maar ook artsen van andere afdelingen; ze zijn allemaal betrokken bij dit project.

Vinger aan de pols
Als teamleider van de 4e etage wordt Helie van de Grimbergen opgeleid om medewerkers te ondersteunen bij het werken met het nieuwe protocol. “Nu de overdracht tussen SEH en verpleegafdeling beter is geregeld, is het natuurlijk belangrijk dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. “Dat betekent dat we samen de vinger aan de pols houden. Een patiënt die vanuit de SEH wordt overdragen, gaat pas naar de 3e of 4e etage wanneer er geen enkele vraag meer openstaat. Het moet voor iedereen glashelder zijn hoe het vervolgtraject op de verpleegafdeling er uitziet.”


Gezondheidskrant SJG Weert  • nummer 1  •  april 2018  •  pag. 15

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang