×

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers maken reeds lange tijd, naast het reguliere personeel, onlosmakelijk deel uit van SJG Weert. Zonder de inzet van vrijwilligers zouden verschillende activiteiten minder gemakkelijk, duurder of zelfs onmogelijk zijn. Aan de andere kant biedt vrijwilligerswerk levensvervulling en zelfontplooiing aan mensen die vrijwillig activiteiten ondersteunen. Vrijwilligerswerk zorgt voor sociale netwerken, waardoor mensen meer bij elkaar betrokken raken.

Kortom, vrijwilligerswerk schept ideale mogelijkheden om sociale contacten te onderhouden en iets voor iemand te kunnen betekenen. Het ziekenhuis heeft hierdoor de mogelijkheid om te profiteren van de inzet van vrijwilligers, waardoor een win-win situatie ontstaat.

Voor alle vrijwilligers is er een collectieve ongevallen- en schadeverzekering woon-/werkverkeer afgesloten. De vrijwilliger ontvangt een reiskostenvergoeding en kan op werkdagen gratis parkeren. Het vrijwilligerswerk wordt georganiseerd en gecoördineerd door de coördinator vrijwilligerswerk.

Wie een uitkering ontvangt en tijdens normale werkuren vrijwilligerswerk gaat doen, wordt geadviseerd vooraf toestemming te vragen bij de uitkerende instantie.

Meer weten?
Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk, mail of bel naar de coördinator vrijwilligerswerk:
Marianne Langeslag,
E-mail: mae.langeslag@sjgweert.nl
Telefoon: 0495 - 57 21 03

Heeft u belangstelling in vrijwilligerswerk, vul dan het belangstellingsformulier in.

Belangstellingsformulier

Profielschets vrijwilliger  
Taken vrijwilligers    
Vacatures vrijwilligers  


Gastvrouwen / -heer, centrale hal


Vrijwilligers Patiëntenvervoer

Vrijwilligers-seh-web.jpg
Vrijwilligers Spoedeisende Hulp

Patiëntenvervoer

Elke dag brengen vrijwilligers patiënten van A naar B in het ziekenhuis. Van de verpleegkamer naar de fysiotherapie, de gipskamer, een onderzoek of naar de specialist. En weer terug. Van ’s morgensvroeg tot laat in de middag. Meer dan 22 vrijwilligers nemen dit patiëntenvervoer voor hun rekening. U kunt ze herkennen aan hun lichtgroene jasjes. In overleg met elkaar maken ze het weekrooster, compleet met achterwachten voor als iemand uitvalt.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang