×

FG-SJG-Joke-1.jpg

Leren in SJG Weert

Leren vormt een belangrijk onderdeel bij het kunnen uitoefenen van een beroep. Ook als je nog niet bent afgestudeerd kan SJG Weert je mogelijk een uitdagende werkomgeving bieden. Daarom verzorgt SJG Weert jaarlijks zo'n 150 stageplekken en zijn we actief in het ondersteunen van beroepsopleidingen. Daarnaast begeleiden onze specialisten ook regelmatig artsen in opleiding en worden alle medewerkers regelmatig op allerlei gebieden getraind en bijgeschoold.

Stages binnen SJG Weert

Het aantal beschikbare stageplaatsen wordt jaarlijks afgestemd met de betreffende opleidingsinstituten. De opleidingsinstituten zorgen uiteindelijk voor het toewijzen van de stageplaatsen aan de studenten. Maatschappelijke stages worden in principe niet ingepland op de afdelingen van ons ziekenhuis. Voor studenten verpleegkunde die bij de start van de opleiding al weten dat zij carrière willen maken in een ziekenhuis is het ziekenhuisspoor ontwikkeld. Verder op deze pagina vind je daar meer informatie over.

Open sollicitatie stageplaats

Voor het grootste deel van de stageplekken hebben wij structurele afspraken met de opleidingsinstituten gemaakt. Volg jij echter een opleiding, waarmee SJG Weert (nog) geen afspraken heeft en ben je toch geïnteresseerd in een stageplek in ons ziekenhuis, dan kun je altijd een open sollicitatie sturen met je CV en je motivatie naar Pieter Slegers, afdelingsmanager Opleidingen. Voor aanvullende informatie kun je van maandag t/m donderdag telefonisch contact opnemen - e-mail: phm.slegers@sjgweert.nl - telefoon: 0495 - 57 23 21.

 

Verpleegkundige opleiding Ziekenhuisspoor

Het ziekenhuisspoor is een zogenaamde BOL-opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg) die wordt aangeboden in samenwerking met het Summa College te Eindhoven. In deze opleidingsvorm vinden bijna alle stages in hetzelfde ziekenhuis plaats. In SJG Weert wordt de student gedurende de stageperiode boventallig ingepland. Je bent dus geen werknemer, maar vult het team aan als student.

In het eerste leerjaar loop je 10 weken stage in ons ziekenhuis en in het tweede jaar wisselen theorie en praktijk elkaar af in perioden van 10 weken. Je zult in dit jaar ook 10 weken extern stage lopen. In het derde en vierde leerjaar vinden alle stages plaats in ons ziekenhuis.

SJG Weert geeft jaarlijks aan het Summa College door hoeveel stageplaatsen beschikbaar zijn. Je kunt bij je aanmelding bij de het Summa College aangeven dat je een voorkeur hebt voor het ziekenhuisspoor in SJG Weert. De school plaatst uiteindelijk de studenten. Voor informatie over opleidingen kun je contact opnemen met dhr. P.H.M. (Pieter) Slegers, afdelingsmanager Opleidingen (maandag tot en met donderdag) - e-mail: phm.slegers@sjgweert.nl - telefoon: 0495 - 57 23 21.

 

Co-schappen binnen SJG Weert

Voor geneeskundestudenten die door co-schappen ervaring opdoen in een ziekenhuis is SJG Weert de ideale opleidingsplek. Je komt terecht in een klein ziekenhuis waar je alle onderdelen van het vak leert en van de specialisten rechtstreeks feedback krijgt. Je hebt rechtstreeks met de medische specialisten te maken en kan op een breed vlak ervaring op doen. 

FG-St-Jansgasthuis-leerlingen-2.jpg

Wil je meer weten over stagelopen in de zorg?
Kijk dan eens op de site van Brabantzorg.net.

 

 

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang