×

Wachttijden NZA

Onderstaand vindt u de administratieve wachttijd voor behandelingen volgens de regeling van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De NZA wachttijden worden weergegeven in dagen.

Code   Omschrijving Wachttijd  
         
    Poliklinieken - Toegangstijd bepaald op peildatum: 01-08-2018 dagen  
320   Cardiologie 9  
303   Chirurgie algemeen 13  
310   Dermatologie 6  
318   Gastro-enterologie (maag-, darm-, leverarts) 27  
307   Gynaecologie algemeen 6  
313   Interne geneeskunde algemeen 19  
1100   Kaakchirurgie 1  
302   Keel-, neus- en oorheelkunde   20  
316   Kindergeneeskunde algemeen 6  
355   Klinische geriatrie 28  
322   Longziekten 23  
308   Neurochirurgie 50  
330   Neurologie 27  
301   Oogheelkunde 6  
305   Orthopedie 6  
389   Pijnbestrijding / Anesthesiologie 21  
304   Plastische chirurgie 9  
324   Reumatologie 40  
327   Revalidatie 33  
    Sportgeneeskunde 2  
306   Urologie 22  
         
    Behandelingen - Mediane toegangstijd bepaald op basis van de 3 maanden vóór 01-08-2018    
02   Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en  oorheelkunde) 18  
03   Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 30  
04   Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en) (gynaecologie) -  
 06   Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde)  16  
07   Borstvergroting (plastische chirurgie) -  
08   Borstverkleining (plastische chirurgie) 42  
11   Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (heelkunde, orthopedie, plastische chirurgie) 21  
13   Initiële staaroperatie (oogheelkunde) 61  
15   Operatieve verwijdering kanker van dikke darm (heelkunde)  18  
17   Operatieve behandeling van Dupuytren (plastische chirurgie) 14  
18   Galblaasverwijdering (heelkunde)  17  
19   Initiële totale heupvervanging (orthopedie) 28  
20   Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)  17  
21   Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie) 14  
22   Initiële totale knie vervanging (orthopedie) 38  
23   Initiële operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie) 59  
24   Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde)  17  
27   Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) (heelkunde, orthopedie) 15  
28   Primair operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (keel-, neus- en oorheelkunde) 52  
29   Buikwandcorrectie (plastische chirurgie) -  
30   Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorheelkunde) 27  
32   Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) (gynaecologie) -  
33   Vaatchirurgische behandeling (open en/of transluminaal) in verband met PAOD (heelkunde)  112  
35   Sterilisatie man (urologie, heelkunde)  36  
36   Sterilisatie vrouw (gynaecologie) 63  
37   Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie)  47  
38   Chirurgische behandeling spataderen (open procedure stamvene) (heelkunde)  153  
39   Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (heelkunde, dermatologie)  54  
40   Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm (heelkunde)  18  
         
    Onderzoeken - Toegangstijd bepaald op peildatum: 01-08-2018    
1   MRI-Scan (radiologie) 8  
2   CT-Scan (radiologie) 5  
3   Gastroscopie (gastro-enterologie) 15  
         

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kun u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang