×

Wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis en/of een operatie moet ondergaan zal de specialist u vragen of u gereanimeerd wilt worden. Ziekenhuizen zijn namelijk verplicht om die informatie in het patiëntendossier op te nemen. Hoe confronterend misschien ook, het is goed om na te denken of u gereanimeerd wilt worden of in bepaalde omstandigheden misschien kiest voor een behandelbeperking. Een behandelbeperking wordt afgesproken op eigen verzoek, of na een beslissing van de arts op medische gronden. Als er geen behandelbeperkingen zijn afgesproken, doen wij er alles aan om patiënten te genezen.

Meer informatie over reanimeren en behandelbeperkingen kunt u lezen in de folder:
Behandelbeperkingen

In een wilsverklaring beschrijft u wat uw wensen zijn rondom een behandeling of levenseinde. Deze verklaring is bedoeld voor situaties waarbij uw wensen niet meer bespreekbaar zijn. Bespreek de verklaring tijdig met uw (huis) arts. Het is verstandig familie en vrienden op de hoogte te stellen.

Meer infomatie over een wilsverklaring leest u in de folder:
Wilsverklaring


Waar u rekening mee dient te houden bij het opstellen van een wilsverklaring kunt u lezen op de website van de:
Rijksoverheid

Donatie is het ter beschikking stellen van gezonde organen en/of weefsels van iemand die hersendood of hartdood is. De gezonde organen en weefsels gaan naar patiënten die de organen en/of weefsels dringend nodig hebben. Deze patiënt kan door een transplantatie in leven blijven of de kwaliteit van zijn leven verbeteren.

Het doneren van organen en/of weefsels is voor nabestaanden vaak een extra emotionele gebeurtenis. Toch is het erg belangrijk om na te denken over wat organen en weefsels voor zieke mensen kunnen betekenen.

Heeft u zich al geregistreerd?
Veel mensen hebben zich nog niet geregistreerd in het Donorregister met 'Ja' of 'Nee'. Op moment van hersendood of hartdood geeft dit onduidelijkheid over de wens van de persoon in kwestie en is dit vaak erg vervelend en extra emotioneel voor de nabestaanden. Zij moeten dan namelijk een beslissing hierover nemen. Om onduidelijkheid te voorkomen kunt u uw keuze vastleggen in het Donorregister via www.jaofnee.nl.

Link naar filmpje orgaandonatie

Meer informatie en vragen

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang