×

Uit het ziekenhuis

De behandelend specialist geeft aan wanneer u het ziekenhuis mag verlaten en zal u vertellen welke nabehandeling u nodig heeft. Meestal blijft u nog een poosje onder controle. De afdelingssecretaresse zal hiervoor een afspraak maken. In de meeste gevallen zal de verpleegkundige een (kort) ontslaggesprek met u voeren, waarin alle nodige informatie wordt uitgelegd en waar u nog eventuele vragen kunt stellen.

Hulp bij nazorg
Als blijkt dat u na ontslag uit het ziekenhuis nazorg nodig heeft, wordt de transferverpleegkundige ingeschakeld. Deze helpt u bij een zo goed mogelijke overgang van het ziekenhuis naar huis of naar een verzorgingshuis. In overleg met uzelf, uw specialist en de afdelingsverpleegkundige bekijkt de transferverpleegkundige welke zorg wenselijk is en vraagt deze aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De zorgaanbieders worden over de zorgvraag op de hoogte gebracht door de transferverpleegkundige.
Nazorg

Hulpmiddelen
Wanneer u een beperking heeft bij uw dagelijks handelen kan een hulpmiddel uitkomst bieden. Voor het zoeken naar mogelijke hulpmiddelen kunt u terecht op de website van Vilans, waar meer dan 10.000 hulpmiddelen staan.
www.vilans.nl/hulpmiddelenwijzer

Gevonden voorwerpen

Bent u het afgelopen jaar iets verloren in het ziekenhuis? Omdat wij gevonden voorwerpen normaal gesproken een jaar bewaren is de kans groot dat wij het nog hebben. Kleding wordt slechts een maand bewaard. U kunt uw voorloren voorwerp(en) ophalen bij de balie van de Receptie en beveiliging in de Centrale hal. Wij vragen u wel om aan te tonen dat u de rechtmatige eigenaar bent.

Telefoon: 0495 - 57 21 00

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang