×

Uit het ziekenhuis

De behandelend specialist geeft aan wanneer u het ziekenhuis mag verlaten en zal u vertellen welke nabehandeling u eventueel nodig heeft. Meestal blijft u nog een poosje onder controle. De verpleegkundige zal een (kort) ontslaggesprek met u voeren, waarin alle nodige informatie wordt uitgelegd en waar u nog eventuele vragen kunt stellen.

Hulp bij nazorg
Als blijkt dat u na ontslag uit het ziekenhuis nazorg nodig heeft, wordt de transferverpleegkundige ingeschakeld. Deze helpt bij een zo goed mogelijke overgang van het ziekenhuis naar huis. In overleg met u, uw specialist en de afdelingsverpleegkundige bekijkt de transferverpleegkundige welke zorg medisch noodzakelijk en mogelijk is.

Het regelen van thuiszorg, hulpmiddelen, revalidatie, hospice of indien de zorg thuis niet meer geboden kan worden, een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie, kunnen hier ook onder vallen.

Het is belangrijk dat u zich al voor uw ziekenhuisopname voorbereidt op de periode na de opname. Zaken als maaltijdvoorziening, hulp in huishouding, hulp bij het doen van boodschappen en het aanvragen van een persoonsalarmering kunt u al zelf regelen voor de opname.

Nazorg

Gevonden voorwerpen

Bent u het afgelopen jaar iets verloren in het ziekenhuis? Omdat wij gevonden voorwerpen normaal gesproken een jaar bewaren is de kans groot dat wij het nog hebben. Kleding wordt slechts een maand bewaard. U kunt uw voorloren voorwerp(en) ophalen bij de balie van de Receptie en beveiliging in de Centrale hal. Wij vragen u wel om aan te tonen dat u de rechtmatige eigenaar bent.

Telefoon: 0495 - 57 21 00

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang