×

Naar de polikliniek

Meestal is bij een gezondheidsklacht een bezoek aan de huisarts voldoende. Toch kan het zijn dat u doorverwezen wordt naar de polikliniek van het ziekenhuis voor onderzoek.

Registratie en wijziging gegevens
Als u voor de eerste keer naar ons ziekenhuis komt, moet zich laten registreren bij de afdeling Zorgplanning.  Ook wanneer uw gegevens veranderen - als u bijvoorbeeld verhuist of kiest voor een andere zorgverzekeraar - moet u dit doorgeven aan de afdeling Zorgplanning.

Aanmelden voor de afspraak
De poliklinieken binnen SJG Weert maken gebruik van centrale aanmeldbalies. Deze bevinden zich aan het begin van de gang op de verdieping waar u moet zijn. Uitzondering hierop vormen Orthopedie en Chirurgie die een eigen loket hebben. Wanneer u een afspraak hebt, meldt u zich bij een medewerker van de centrale aanmeldbalie. Er gaat dan automatisch een bericht naar de medewerkers van de polikliniek. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte totdat u binnengeroepen wordt.

Onderzoek
De specialist kan u voor aanvullend onderzoek naar andere afdelingen van het ziekenhuis verwijzen. U meldt zich dan bij de balie van de betreffende onderzoeksafdeling. Bij sommige onderzoeken is het nodig om een afspraak te maken. Als dat nodig is, wordt u daar door een van de medewerkers over geïnformeerd.

Wat neemt u mee?

  • Een verwijsbericht
  • Uw verzekeringsbewijs
  • Een actueel medicijnoverzicht
  • Een identificatiebewijs

Hoe vindt u de weg?

In de ontvangsthal van ons ziekenhuis hangen grote digitale schermen waarop routenummers van alle afdelingen en specialismen staan vermeld. De borden met routenummers wijzen de weg naar uw bestemming. 's Ochtends is in de centrale hal een gastvrouw / gastheer aanwezig die u kan informeren of begeleiden. U kunt ook altijd een medewerker van de receptie vragen om u de weg te wijzen.

Tips

  • Schrijf uw vragen van tevoren op. U weet dan zeker dat u niets vergeet.
  • Het is belangrijk dat u uw ziektegeschiedenis en eerdere medische behandelingen bij uw arts meldt. Dat geldt zeker wanneer deze in het buitenland waren.

Gratis WiFi

SJG Weert biedt een gratis WiFi-netwerk waarmee alle patiënten en bezoekers overal in het ziekenhuis kunnen internetten op hun eigen mobiele telefoon, tablet of laptop. De actuele inloggegevens die u nodig hebt om hier gebruik van te maken worden via bordjes o.a. in de centrale hal en het restaurant gecommuniceerd. Wanneer u opgenomen bent in het ziekenhuis krijgt u de gegevens via de verpleging van de afdeling.

NB We willen benadrukken dat de voorziening niet bedoeld is om zeer grote bestanden, zoals films, te downloaden of af te spelen, maar is geschikt voor normaal gebruik van websites, e-mail, sociale media en andere applicaties.

Wifi.jpg

Adreswijziging

Wilt u een adreswijziging doorgeven, dan kan dat door een mail te sturen naar info@sjgweert.nl. Zet u ook uw geboortedatum in de mail zodat we zeker weten dat we de gegevens in uw dossier aanpassen. Als u in het ziekenhuis bent, kunt u ook even naar de balie van de afdeling Zorgplanning gaan om de wijzigingen door te geven. Dit geldt overigens ook als andere gegevens gewijzigd zijn, zoals de naam van uw huisarts of verzekeringsmaatschappij.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang