×

Patiëntenervaringen en - tevredenheid

Alle professionals in SJG Weert zijn continu bezig om de dienstverlening te verbeteren. De meningen en ervaringen van patiënten, onze klanten, zijn daarbij heel belangrijk. Dat kan zowel over de inhoudelijke zorg gaan als om de informatievoorziening daarom heen. Wij willen graag weten wat onze patiënten als prettig of goed hebben ervaren en waar zij zelf nog verbetering zien. Dit doen we op verschillende manieren. Op deze pagina laten we de belangrijkste instrumenten zien, zodat u weet welke mogelijkheden er zijn om uw ervaring met ons te delen. 

Zorgkaart NL

SJG Weert meet of de klanten (patiënten) tevreden zijn. Dit gebeurt onder meer door patiënten te stimuleren een waardering op Zorgkaart Nederland te plaatsen. We hebben hierbij bewust gekozen voor een onafhankelijke website die voor iedereen toegankelijk is. Enerzijds hopen we dat het voor onze patiënten makkelijker is om een beoordeling in te vullen en anderzijds zijn we meteen transparant over de uitkomsten: de reacties van onze patiënten zijn voor iedereen zichtbaar. Patiënten worden uitgenodigd om een reactie te plaatsen via posters, onze website en een kaart met uitleg die via de polikinieken en verpleegafdelingen verspreid wordt. Via Zorgkaart Nederland kunt u zelf een waardering (een reactie of beoordeling) invullen, maar ook de ervaringen van andere patiënten over uw specialist en over SJG Weert lezen.

Spiegel- en ontslaggesprekken

Externe toetsing vindt plaats doordat we actief patiënten vragen naar hun ervaringen. Zo vragen we structureel aan een deel van de patiënten van de Spoedeisende Hulp naar hun ervaringen. Patiënten die ontslagen worden uit ons ziekenhuis wordt in ontslaggesprekken eveneens gevraagd hoe zij hun opname hebben beleefd. SJG Weert is in 2014 gestart met spiegelgesprekken. Daarin wordt een aantal patiënten in een gesprek uitgenodigd om de ervaringen te delen over de ontvangen zorg.

Klachten en complimenten

Ervaringen van onze patiënten vormen een belangrijke bron van informatie om de kwaliteit van onze zorgverlening te toetsen en te verbeteren. Hoe vervelend het af en toe ook is om klachten te krijgen, toch zijn ze meer dan welkom. Van deze ervaringen kunnen we leren. Dit geldt uiteraard ook voor complimenten. Wilt u meer weten over hoe u een klacht of een compliment kunt melden? Kijk op de webpagina Klacht of compliment.

Enquêtes

Elke verpleegafdeling voert een ontslaggesprek met een patiënt op het moment dat deze de afdeling verlaat. Voor sommige afdelingen is zo'n ontslaggesprek echter niet mogelijk. Dat geldt bijvoorbeeld voor de spoedeisende hulp. Patiënten die hier worden binnengebracht worden vaak met enige spoed overgebracht naar een verpleegafdeling of naar de operatiekamer. Dan vragen we de patiënt op een later moment om een enquête in te vullen, zodat we zijn of haar ervaring toch mee kunnen nemen in ons streven om continue te werken aan kwaliteitsverbetering.

Cliëntenraad

In SJG Weert kunnen (potentiële) patiënten, hun familie en bezoekers, meedenken en meepraten over het ziekenhuisbeleid. Hiervoor is een Cliëntenraad (CR) opgericht. De Cliëntenraad vertegenwoordigt u als patiënt en denkt met het bestuur van het ziekenhuis mee over allerlei zaken die gevolgen hebben voor u als patiënt. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, maar wél met de gemeenschappelijke belangen van cliënten die op SJG Weert zijn aangewezen.

Patiëntverhalen

Bekijk alle nieuwsberichten
© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang