×

Keurmerken

SJG Weert is continue bezig om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Die inspanningen worden regelmatig door andere organisaties en patiënten gezien en gewaardeerd door de erkenning van een keurmerk. Hieronder ziet u, op alfabetische volgorde, een verzameling van de belangrijkste keurmerken die wij momenteel mogen dragen.

Baby Friendly Hospital

De Kraam- en Kinderafdeling van ons ziekenhuis is door WHO / UNICEF gecertificeerd als ‘Baby Friendly Hospital’. Een internationaal keurmerk voor de zorg en begeleiding rondom borstvoeding.

Vaatkeurmerk

Vaatkeurmerk-300x155-2018.jpg
Met het keurmerk wil de Hart & Vaatgroep het voor patiënten makkelijker maken om de zorg bij de diverse ziekenhuizen te kunnen beoordelen. Op de website kunnen patiënten met een zogenaamd perifeer arterieel vaatlijden en hun verwijzers terecht voor informatie over het zorgaanbod. Op grond daarvan kunnen zij een keuze maken.

Kwaliteitszegel Dermatologie


SJG Weert is een van de 75 instellingen waaraan het Kwaliteitszegel Dermatologie is toegekend. De polikliniek voldoet aan alle 18 opgelegde criteria. De criteria waaraan moet worden voldaan, gaan onder andere in op de deskundigheid van de dermatologen. Daarbij is ook gelet op de aandacht en het respect die er voor de patiënt is en op de informatie die aan de patiënt wordt gegeven. Deze eisen gelden ook verpleegkundigen en huidtherapeuten.

Sport Medisch Adviescentrum


Het Sport Medisch Adviescentrum van Mediweert begeleidt sporters op alle niveaus, van topsporter tot amateur of recreant. Mediweert is officieel geaccrediteerd door de FSMI (Federatie Sportmedische Instellingen). Daarnaast is Mediweert supply-partner van Topsport Limburg.

NIAZ


Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. NIAZ kijkt of zij de organisatie zo hebben ingericht dat zij een goed kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen. Veiligheid en continue verbeteren zijn hierin belangrijke thema's.

 

NVOI


Alle kaakchirurgen werkzaam binnen SJG Weert zijn erkende geregistreerde implantologen en behoren tot de Nederlandse Vereniging voor Implantologen.

Meest patiëntvriendelijke ziekenhuis

Meest-patientvriendelijke-ziekenhuis.jpg
De titel 'Meest patiëntvriendelijke ziekenhuis van Nederland' is een initiatief van ZorgkaartNederland.nl, de grootste reviewsite voor de zorg. De waarderingen op deze site vormen de basis voor de uitslag. SJG Weert scoorde daarbij in 2013 de eerste plaats met een gemiddelde waardering van 8,4. In 2014, 2015 en 2016 scoorde SJG Weert een gemiddelde van 8,6 en behoorde daarmee in 2014 en 2015 tot de genomineerden. Patiënten blijken vooral erg positief over de zorgvuldige behandeling en de goede ontvangst van de verpleging.

Roze Lintje


Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft een monitor ontwikkeld die laat zien hoe de zorg rondom borstkankerpatiënten in ziekenhuizen is georganiseerd. Aan SJG Weert is een roze lintje toegekend op basis van de criteria die de BVN stelt. Deze criteria zijn gebaseerd op wat patiënten verstaan onder optimale zorg.

Seniorvriendelijk Ziekenhuis

logo-SeniorvrZkh-2017-2018.jpg

SJG Weert behoort tot een van de ziekenhuizen die zich met recht een Seniorvriendelijk Ziekenhuis mogen noemen. Met het keurmerk laten ziekenhuizen zien dat ze de zorg aanpassen aan de wensen en behoeften van de meer kwetsbare ouderen.

Smiley (brons)

banner4-smiley-300x250px-brons-150dpi.png

SJG Weert is in het bezit van drie ‘Bronzen Smiley's’. Stichting Kind en Ziekenhuis kent de Smiley’s toe aan zorgorganisaties die zich positief onderscheiden door hun kindgerichte voorzieningen. SJG Weert kreeg de Smiley’s voor de kinderafdeling, de kraamafdeling en de dagbehandeling, alle drie onderdeel van het Vrouw-Moeder-Kind centrum (VMK).

SpataderkeurmerkSpataderkeurmerk-300x155-2018.jpg

De zorg rondom spataders binnen SJG Weert is erkend met het Spataderkeurmerk van de Hart & Vaatgroep. Het keurmerk maakt duidelijk welke ziekenhuizen en behandelcentra in Nederland de beste spataderzorg aanbieden. Net als de andere ziekenhuizen en behandelcentra op de lijst voldoet SJG Weert aan alle dertien kwaliteitscriteria zoals die zijn gesteld. Op de website van de Hart & Vaatgroep is te zien aan welke criteria SJG Weert heeft voldaan om het keurmerk te kunnen bemachtigen.

 

Fairtrade

Fairtrade.jpg
Net zoals vele andere organisaties in de regio Weert maakt SJG Weert gebruik van fairtrade producten zoals Max Havelaar koffie. Daarmee kiezen we voor eerlijke producten.

 

TopZorg Menzis


SJG Weert heeft het TopZorg predikaat gekregen voor de behandeling van liesbreuken. Zorgverzekeraar Menzis heeft het predikaat verstrekt op basis van de kwaliteit van de dienstverlening, de wachttijd en de informatievoorziening van het ziekenhuis.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang