×

Route

40

Telefoon

0495 - 57 26 39

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 07:30 - 17:00 uur
Dinsdag tot 20:00 uur

Keurmerken

    

Priklaboratorium

Bij het Priklaboratorium kunt u terecht voor het afnemen van bloed of voor het inleveren van onderzoeksmateriaal, zoals urine en ontlasting. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Wanneer u de wachtruimte van het Priklaboratorium binnenkomt neemt u een nummer bij de nummerzuil. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. Zodra uw nummer op de digitale gele klok verschijnt kunt u zich bij de balie melden voor het prikken van bloed of voor afgifte van andere onderzoeksmaterialen. De uitslag van het onderzoek ontvangt u via de aanvrager. Dit kan enkele dagen in beslag nemen en is afhankelijk van het soort onderzoek.

Bloedprikken voor kinderen
Om ervoor te zorgen dat het prikken voor kinderen geen hele vervelende ervaring is, is er voor hen een aparte kamer ingericht en neemt de laborante extra tijd. Het kind wordt zoveel mogelijk op het gemak gesteld en de huid wordt eerst met een zalfje licht verdoofd. Na afloop mag er altijd een klein cadeautje worden uitgezocht uit de kist van dr. Joe-Hoe.

Bloedprikken bij u in de buurt
Bij een aantal huisartsen in de regio komt de prikdienst naar de huisartsenpraktijk zodat u niet perse naar het ziekenhuis hoeft te komen. Vraag bij uw huisarts na of dat bij uw praktijk ook mogelijk is.

Wist u dat uw ingeleverde materiaal (urine/bloed/weefsel/enz.) ook voor algemeen kwaliteitsonderzoek gebruikt kan worden?

In de Medische Laboratoria van SJG Weert worden analyses uitgevoerd die uw arts heeft aangevraagd. Dit is om te bepalen welke ziekte of aandoening u mogelijk heeft, of hoe deze ziekte behandeld kan worden. Voor deze analyses zijn lichaamsmaterialen - voornamelijk bloed, urine, feces en weefsel - nodig. Meestal blijft er na het onderzoek nog lichaamsmateriaal over. Dit kan gebruikt worden voor eventueel vervolgonderzoeken, waardoor u dan niet opnieuw materiaal hoeft af te geven.

In sommige situaties kan het restmateriaal ook worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van de onderzoeksprocedures. Daarnaast kan het restmateriaal soms gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of de scholing van laboratoriummedewerkers. In de wet wordt dit ‘nader gebruik van lichaamsmateriaal’ genoemd en wordt alleen toegestaan bij overgebleven of gearchiveerde onderzoekmonsters. Het afnemen van extra lichaamsmateriaal bij de patiënt voor bovengenoemde doeleinden valt ook onder ‘nader gebruik’.

Het ‘nader gebruik’ van lichaamsmaterialen mag alleen maar plaatsvinden wanneer u als patiënt geen bezwaar heeft. Daarnaast is het de regel dat lichaamsmaterialen die voor ‘nader gebruik’ in aanmerking komen, zodanig geanonimiseerd worden dat het materiaal niet meer herleidbaar is naar uw persoonlijke gegevens.

Wel of geen bezwaar?
Wanneer u als patiënt (of als wettige vertegenwoordiger van de patiënt) niet wilt dat restmateriaal van u of van uw vertegenwoordigde patiënt, voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of andere kwaliteitsdoeleinden wordt gebruikt, dient u dit aan te geven bij uw arts of verloskundige. Hij/zij zal uw wens doorgeven aan het laboratorium. U kunt dit ook aangeven op het moment van afname aan de betrokken laboratoriummedewerker. In beide gevallen zal het materiaal via een aparte procedure binnen de laboratoria worden behandeld. Alléén de analyses die door uw arts zijn aangevraagd worden dan uitgevoerd. Het materiaal zal dan gedurende een bepaalde tijd alleen nog worden bewaard voor eventueel vervolgonderzoek waarna het wordt vernietigd. Het materiaal wordt dan nooit gebruikt voor andere doeleinden.

Voorkom onverwachte kosten

Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zondermeer vergoed door de zorgverzekering. Het is daarom verstandig om dit vooraf na te kijken zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang