×

Route

40

Telefoon

0495 - 57 26 32

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur

Keurmerken

     RvA-klinische-chemie-vierkant.jpg 

 

Laboratorium (KCHL)

Klinische Chemie is het vakgebied dat zich bezighoudt met medisch laboratoriumonderzoek van bloed, urine en andere lichaamsvochten. Onderzoek op het KCHL is bedoeld om ziektes te voorkomen (preventie), een diagnose te stellen en/of om te meten of een eerder ingestelde behandeling effect heeft. Naast het algemeen klinisch chemisch onderzoek, omvatten de werkzaamheden op het KCHL, onderzoek op het gebied van hormonen, allergieën, DNA onderzoek en het ijzergehalte in het bloed.

Laboratoriumonderzoek
Het laboratoriumonderzoek bestaat uit een aantal stappen: aanvraag door de arts, bloedafname en afgifte van materiaal, analyse, beoordeling en uiteindelijk rapportage van uitslagen en eventueel overleg met de aanvragend arts.

Laboratoriumonderzoek wordt altijd aangevraagd door een huisarts, specialist  of een verloskundige. Veel routinematig onderzoek gebeurt bijna geheel geautomatiseerd. In SJG Weert vindt al het onderzoek aantoonbaar plaats met hoge kwaliteit: het KCHL is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens de strikte ISO 15189 norm (https://www.rva.nl/scopes/details/M031).

Wist u dat uw ingeleverde materiaal (urine/bloed/weefsel/enz.) ook voor algemeen kwaliteitsonderzoek gebruikt kan worden?

In de Medische Laboratoria van SJG Weert worden analyses uitgevoerd die uw arts heeft aangevraagd. Dit is om te bepalen welke ziekte of aandoening u mogelijk heeft, of hoe deze ziekte behandeld kan worden. Voor deze analyses zijn lichaamsmaterialen - voornamelijk bloed, urine, feces en weefsel - nodig. Meestal blijft er na het onderzoek nog lichaamsmateriaal over. Dit kan gebruikt worden voor eventueel vervolgonderzoeken, waardoor u dan niet opnieuw materiaal hoeft af te geven.

In sommige situaties kan het restmateriaal ook worden gebruikt voor kwaliteitsverbetering van de onderzoeksprocedures. Daarnaast kan het restmateriaal soms gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek of de scholing van laboratoriummedewerkers. In de wet wordt dit ‘nader gebruik van lichaamsmateriaal’ genoemd en wordt alleen toegestaan bij overgebleven of gearchiveerde onderzoekmonsters. Het afnemen van extra lichaamsmateriaal bij de patiënt voor bovengenoemde doeleinden valt ook onder ‘nader gebruik’.

Het ‘nader gebruik’ van lichaamsmaterialen mag alleen maar plaatsvinden wanneer u als patiënt geen bezwaar heeft. Daarnaast is het de regel dat lichaamsmaterialen die voor ‘nader gebruik’ in aanmerking komen, zodanig geanonimiseerd worden dat het materiaal niet meer herleidbaar is naar uw persoonlijke gegevens.

Wel of geen bezwaar?
Wanneer u als patiënt (of als wettige vertegenwoordiger van de patiënt) niet wilt dat restmateriaal van u of van uw vertegenwoordigde patiënt, voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of andere kwaliteitsdoeleinden wordt gebruikt, dient u dit aan te geven bij uw arts of verloskundige. Hij/zij zal uw wens doorgeven aan het laboratorium. U kunt dit ook aangeven op het moment van afname aan de betrokken laboratoriummedewerker. In beide gevallen zal het materiaal via een aparte procedure binnen de laboratoria worden behandeld. Alléén de analyses die door uw arts zijn aangevraagd worden dan uitgevoerd. Het materiaal zal dan gedurende een bepaalde tijd alleen nog worden bewaard voor eventueel vervolgonderzoek waarna het wordt vernietigd. Het materiaal wordt dan nooit gebruikt voor andere doeleinden.

Voorkom onverwachte kosten

Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zondermeer vergoed door de zorgverzekering. Het is daarom verstandig om dit vooraf na te kijken zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang