×

Route

35

Telefoon

0495 - 57 24 33 (bij opname)
0495 - 57 24 70 (bij ontslag)

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 17:00 uur

Bijzonderheden

Apotheek Service Punt

Het Apotheek Service Punt (ASP) zorgt ervoor dat uw medicijngebruik goed geregeld is wanneer u wordt opgenomen in het ziekenhuis. Daarvoor werkt SJG Weert samen met de apothekers in de regio én met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. 

Actuele medicatielijst
Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis is het belangrijk dat uw specialist weet welke medicijnen u gebruikt. De medewerkers van het ASP nemen contact op met u en uw eigen apotheek en vragen deze gegevens op. Die informatie wordt aan uw behandelend arts in het ziekenhuis gegeven. Als u bezwaar heeft als uw apotheek uw medicatiegegevens deelt, dan kunt u contact opnemen met het ASP.

Gesprek voor opname
Indien nodig en mogelijk krijgt u nog voor de ziekenhuisopname een gesprek met de apothekersassistente van het ASP. Dit gesprek vindt plaats bij de poli Preoperatieve Screening. Aan de hand van de medicatiegegevens wordt een actueel medicatieoverzicht opgesteld voor de behandelend arts.

Informatie na opname
Als u na een opname weer naar huis mag, neemt de apothekersassistente van de SJG Apotheek vooraf de medicijnen die u thuis moet gebruiken met u door. Als de specialist het ontslagrecept heeft getekend, kunt u kiezen of u het recept afhaalt bij de SJG Apotheek. Als u de medicijnen liever ophaalt bij uw eigen apotheek, stuurt de apothekersassistente hen een bericht, zodat de medicijnen op tijd klaargelegd kunnen worden.

Voorkom onverwachte kosten

Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zondermeer vergoed door de zorgverzekering. Het is daarom verstandig om dit vooraf na te kijken zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang