×

Veelgestelde vragen

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan, met uitzondering van de afdelingen of kamers waar elektronische bewakingsapparatuur aanwezig is of waar het via verbodsborden is aangegeven.

Om de rust van de patiënten te bewaken is het niet toegestaan om een bezoek te brengen buiten de aangegeven tijden. Voor ouders van minderjarige kinderen en voor mantelzorgers maken wij echter een uitzondering. Bent u mantelzorger, dan kunt u in bijzondere situaties en in overleg met de verpleegkundige, een zorgbadge aanvragen, zodat u ook buiten de bezoektijden naar binnen kunt.

Bezoektijden

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw en daarom mag er niet gerookt worden. Buiten is wel een rokerszone ingericht waar u kunt roken.

Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens uw bezoek is op een aantal afdelingen toegestaan. Behalve op de Intensive Care / Coronary Care, Spoedeisende Hulp en couveusekamer moet uw telefoon altijd uitgeschakeld zijn of op vliegtuigstand staan, dit vanwege de gevoeligheid van de apparatuur. Twijfelt u, vraag er dan gerust naar.

Als uw kind bij ons moet overnachten zijn er mogelijkheden om voor u als ouder ook bij uw kind te zijn. De verpleegkundige op de afdeling kan u hierover meer informatie geven.

Op iedere patiëntenkamer staat een telefoon waarop u de patiënt rechtstreeks kunt bereiken. Het juiste nummer vindt u op het kaartje dat u van de patiënt zelf of van de verpleegkundige heeft gekregen. Heeft u geen kaartje gekregen, dan kunt u het nummer ook vragen bij de afdeling Receptie & Beveiliging, telefoon: 0495 - 57 21 00.

U kunt eventueel de patiënt op zijn mobiele telefoon bellen. Op een aantal afdelingen zijn mobiele telefoons toegestaan.

Naast het recht op een uitstekende verzorging heeft u als patiënt nog andere rechten en plichten. Meer hierover kunt u lezen in de folder ‘Rechten en plichten van de patiënt'. Heeft u nog vragen over dit onderwerp, dan kunt u altijd terecht bij de afdeling Patiënteninformatie.

Bent u het afgelopen jaar iets verloren in het ziekenhuis? Omdat wij gevonden voorwerpen normaal gesproken een jaar bewaren is de kans groot dat wij het nog hebben. Kleding wordt slechts een maand bewaard. U kunt uw voorloren voorwerp(en) ophalen bij de balie van de Receptie en Beveiliging in de centrale hal. Wij vragen u wel om aan te tonen dat u de rechtmatige eigenaar bent. U kunt ook vooraf bellen, telefoon: 0495 - 57 21 00.

In uw afsprakenbrief staat altijd een routenummer vermeld. Door de bordjes in het gebouw te volgen komt u op de juiste plek terecht. De routenummers staan ook op de grote schermen in de centrale hal. Uiteraard kunt u ook altijd een gastvrouw of een medewerker van de receptie vragen om u te helpen.

Ja dat kan. In de folders ‘Online inzage of download van uw patiëntendossier’ en ‘Papieren kopie van uw patiëntendossier aanvragen’ kunt u lezen hoe dit in zijn werk gaat.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang