×

Wondinfecties: SJG zit er bovenop!

18 december 2017
Categorie: Algemeen

Omdat voorkomen veel beter is dan genezen

Een wondinfectie na de operatie kan tot ernstige complicaties leiden. Daarom zet SJG Weert het zwaarste geschut in om dit te voorkomen. En met succes. Met slechts enkele wondinfecties per jaar scoort het Weerter ziekenhuis bovengemiddeld goed bij de preventie. Deskundige Infectiepreventie Eric Koppen onthult het geheim: “We gaan in Weert heel ver en zelfs nog een stap verder.”

Een geïnfecteerde wond is niet alleen pijnlijk, maar zorgt ook voor veel angst en onzekerheid. Patiënten met een wondinfectie moeten na de operatie langer in het ziekenhuis blijven. Als de bacterie zich op of rond een implantaat heeft genesteld, is zelfs een nieuwe ingreep nodig om de infectiehaard te bestrijden en ernstige problemen, zoals invaliditeit of nog erger, te voorkomen.

SJG Weert doet er alles aan om dit doemscenario te voorkomen en volgt daarom strakke, landelijk bepaalde richtlijnen. Voor zowel medewerkers ín als buiten de operatiekamer gelden strenge regels op het gebied van hygiëne. Daarnaast krijgt de patiënt al voor de operatie antibiotica toegediend en mag hij het operatiegebied niet zelf ontharen met een scheermesje om het risico op wondjes zo klein mogelijk te houden. Tijdens de operatie houdt het team bovendien de lichaamstemperatuur van de patiënt op peil om het risico op infecties zo veel mogelijk te verkleinen. Na de ingreep zijn de inspanningen erop gericht om de patiënt zo snel mogelijk op de been te krijgen. Dat bevordert het herstel en vermindert het risico op een wondinfectie. “Thuis herstellen blijft het allerbeste omdat daar nu eenmaal minder ziektekiemen zijn dan in een ziekenhuis. Om die reden plaatsen we tijdens de opname ook geen urinekatheter als dat niet per se nodig is. Voor bacteriën is zo’n katheter een makkelijke manier om het lichaam binnen te dringen”, zegt deskundige infectiepreventie Eric Koppen.

“Thuis herstellen blijft het allerbeste

omdat daar nu eenmaal minder ziektekiemen zijn dan in een ziekenhuis.”

Een stap verder
In de OK zijn de richtlijnen het strengst. Mondneusmaskers, schone kleding en een operatiemuts zijn verplicht. Net als het wassen van de handen. Daarnaast blijft de deur van de operatiekamer tijdens de ingreep zoveel mogelijk dicht om ongewenste bacteriën op afstand te houden”, vertelt Eric Koppen. Bij orthopedische operaties, waarbij protheses geplaatst worden in de knie, heup of schouder en de complicaties van wondinfecties verstrekkend kunnen zijn, gaat SJG Weert zelfs nog een stap verder, vertelt hij. “Dan gaat de deur helemaal niet open en draagt het voltallige OK-team een wegwerpbivakmuts om het

gelaat zoveel mogelijk af te dekken. Dit om te voorkomen dat huidbacteriën vanuit de neus of het gelaat in het operatiegebied terecht kunnen komen. In de weken vóór de operatie screenen we ook de patiënt via een neuskweek op de aanwezigheid van bacteriën. Zo nodig schrijven we dan een neuszalfje voor om de hoeveelheid bacteriën terug te dringen.”

“In de weken vóór de operatie

screenen we ook de patiënt

via een neuskweek

op de aanwezigheid van bacteriën.”

Goede registratie
In SJG Weert wordt élke complicatie na een operatie geregistreerd. Daarnaast registreert het ziekenhuis voor het landelijke Prezies-netwerk (een meetsysteem van zorginfecties in ziekenhuizen) de wondinfecties bij veel voorkomende ingrepen met een verhoogd infectierisico. Het gaat dan om orthopedische operaties, borstamputaties, keizersnedes en kijkbuisoperaties van de darm. In Weert zo’n zeshonderd ingrepen per jaar. “Alle gegevens die we registreren, leggen we langs de landelijke meetlat. Zo krijgen we inzicht in hoe effectief we zijn en wat we nog kunnen aanscherpen in ons preventiebeleid. De conclusie: we zijn goed bezig in Weert en we scoren beter dan het landelijk gemiddelde. Het aantal wondinfecties is op de vingers van één hand te tellen”, zegt de deskundige infectiepreventie die als lid van de werkgroep Postoperatieve wondinfecties (POWI) het beleid in SJG Weert mee uitzet, toetst en bewaakt.

Het voorkomen van wondinfecties vraagt om alertheid. Ook bij de patiënt zelf. “Het spreekt natuurlijk voor zich dat je niet met vieze vingers aan de wond moet komen. En als je zelf de wond verzorgt: was dan eerst goed je handen en gebruik steriel verbandmateriaal”, adviseert Eric Koppen. “Hoe alert we ook zijn: wondinfecties zijn nooit helemaal uit te bannen. Je hebt met zóveel factoren te maken en het is en blijft mensenwerk. Desondanks blijft het wel onze missie: nul wondinfecties in SJG Weert.”


Gezondheidskrant SJG Weert • nummer 3 • december 2017 • pag. 19

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang