×

Trots op Spatader- en Vaatkeurmerk

21 september 2018
Categorie: Algemeen, Chirurgie

Al heel wat jaren op rij wordt de spataderzorg en de vaatzorg binnen SJG Weert erkent met de keurmerken van Harteraad (voormalige Hart & Vaatgroep). Keurmerken die je niet zomaar ontvangt.

Vaatkeurmerk 2018
Het Vaatkeurmerk richt zich op de behandeling van aandoeningen in de slagaders van het bekken, de benen, buik, aorta en hals. Met het Vaatkeurmerk willen Harteraad de kwaliteit van behandeling van zorg verbeteren. In 2018 heeft actualisatie van het Vaatkeurmerk plaatsgevonden en is de toekenning gebaseerd op de gegevens van verslagjaar 2017 die de ziekenhuizen via het Transparantieportaal openbaar hebben gemaakt. Nieuw was dat de gegevens met betrekking tot complicaties, re-interventies, heropnames en overlijden van aneurysma-operaties getoond worden op de website.

Om het Vaatkeurmerk te krijgen, moeten ziekenhuizen voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair internisten en vaatverpleegkundigen.

Spataderkeurmerk 2018
Naast een keurmerk voor de vaatzorg mag SJG Weert ook het spataderkeurmerk dragen. Voor het verwijderen van spataderen hoeven patiënten in SJG Weert in de meeste gevallen niet onder het mes. Waar mogelijk doet het ziekenhuis dit onder plaatselijke verdoving op de polikliniek met lasertherapie of andere hoogwaardige behandelingen op maat. Door de straling brandt de spatader van binnenuit dicht. Deze behandeling, die gebeurt onder lokale verdoving, duurt een half uur tot een uur en geeft nadien minder pijnklachten dan een operatie.

In Nederland wordt op 251 locaties spataderzorg geboden, 158 van deze locaties hebben dit jaar het Spataderkeurmerk van Harteraad behaald (63%). Ook SJG Weert hoort bij die ziekenhuizen die volgens Harteraad goede spataderzorg bieden. Om het Spataderkeurmerk te ontvangen, moet SJG Weert zich aanmelden voor het keurmerk en voldoen aan een set van kwaliteitscriteria. Deze criteria zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met beroepsgroepen van dermatologen, vaatchirurgen en -laboranten.

Over Harteraad
Harteraad is dé organisatie voor mensen met hart- en vaataandoeningen en hun naasten. Harteraad verbindt, versterkt en vertegenwoordigt hen. Het Spataderkeurmerk 2018 is in samenwerking met het onderzoeksbureau MediQuest uitgevoerd.

Harteraad is daarnaast partner van de Hartstichting.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang