×

Roze lintje voor borstkankerzorg

6 juli 2017
Categorie: Algemeen, Chirurgie, Medische Oncologie, Zorgtraject borstkanker

SJG Weert heeft weer het roze lintje voor borstkankerzorg mogen ontvangen. Een kwaliteitskeurmerk dat de Borstkanker Vereniging Nederland jaarlijks toekent aan ziekenhuizen die voldoen aan de strenge eisen voor patiëntgerichte borstkankerzorg.

Criteria
Wil een ziekenhuis voor het roze lintje in aanmerking komen moet het voldoen aan een scala van kwaliteitseisen. SJG Weert voldoet aan alle 13 eisen en daar zijn we trots op. De kwaliteitseisen/criteria worden gebaseerd op patiëntervaringen en op feitelijke ziekenhuisinformatie en worden jaarlijks aangescherpt.

Aandacht
Het borstkankerteam van SJG Weert vindt dat aandacht voor de patiënt en familie van essentieel belang gedurende het hele zorgproces. Daar zet het team zich dan ook sterk voor in. Een patiënt die doorverwezen wordt naar het ziekenhuis wil vooral snel duidelijkheid. Die duidelijkheid kan het borstkankerteam binnen 48 uur geven omdat de geboden borstkankerzorg en het borstkankerteam op die patiëntbehoefte is afgestemd en ingesteld. 

Vast aanspreekpunt
Een verpleegkundig specialist / casemanager is gedurende het hele traject het vaste aanspreekpunt voor zowel de patiënt als de behandelaars in het ziekenhuis. Als spin in het web ziet die er op toe dat er niets over het hoofd wordt gezien en dat alle afspraken en onderzoeken goed op elkaar afgestemd worden. Voor de patiënt is het daarnaast erg prettig om met alle vragen en zorgen bij één vast persoon terecht te kunnen.

Borstkankermonitor
Om te weten hoe patiënten de zorg in SJG Weert ervaren is het ziekenhuis aangesloten bij de landelijke Monitor Borstkankerzorg van de Borstkankervereniging. Meer informatie hierover is beschikbaar via de website: https://monitorborstkankerzorg.nl/nl
Hier vindt u ook informatie over de borstkankerzorg die in de Nederlandse ziekenhuizen geboden wordt. De Monitor kan helpen bij het kiezen voor een ziekenhuis waar onderzoek naar borstafwijkingen en eventuele behandeling plaatsvindt.

Smile-09-06-1796903-mamacareverp-web.jpg

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang