×

CR op bezoek bij het Restaurant

1 april 2016
Categorie: Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft het onderwerp 'Voeding' als speerpunt in het jaarplan 2016 opgenomen. Vandaar een kijkje achter de schermen in de keuken van SJG Weert.

De afdelingsstructuur
Het team van de afdeling Voeding bestaat uit restauratieve medewerkers, koks, een restaurantbeheerder, afwashulpen en de voedingsadministratie. Gastheer Jo Custers is verantwoordelijk voor het restaurantbeheer, gastvrouw Lilian Meewis is sinds 1 februari 2016 samen met Maaike Vullers teamleider Voedingsdienst. Er wordt samengewerkt met diverse afdelingen waaronder in het bijzonder de afdelingen Diëtiek, Service & Zorg en de verpleegafdelingen.

Wat staat er op het menu? 
Goed om te weten is, dat SJG Weert hoog scoort met de zeer uitgebreide broodmaaltijden. Maar ook de keuze uit warme maaltijden is zeer divers. “Dagelijks kunnen patiënten kiezen uit vis- of vleesmenu's, een vegetarisch menu of - rekening houdend met diverse religies - uit een varkensvleesvrij menu”, aldus Jo. Alle menu's worden ingekocht bij één leverancier, waarna de restauratieve medewerker de maaltijden proportioneert, in een regenereerwagen zet en vervolgens naar de afdeling brengt waar deze verwarmd worden. De afdeling Service & Zorg serveert de maaltijden uit. Wenspatiënten (patiënten in hun laatste levensfase) kunnen een maaltijd op bestelling doorgeven. ”Zo komt het voor dat ik speciaal langs de viskraam ga voor een patiënt”, aldus Jo.

Klanttevredenheid
Ondanks het uitgebreide menu, is er één gerecht dat ontbreekt in het assortiment: verse soep. Uit de tevredenheidsenquêtes blijkt dat dit als een groot gemis ervaren wordt. De keuken mist echter de apparatuur voor de bereiding ervan. Zowel Jo als Lilian hopen hier in de toekomst op in te kunnen spelen.

Toekomstvisie
Met als voorbeeld het Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede, waar men kan eten en drinken wanneer en wat men wil (afhankelijk van het dieet) en waar familieleden tegen vergoeding kunnen mee-eten, vraagt de CR naar de toekomstvisie van het restaurant. Zowel Jo als Lilian geven aan dat SJG Weert in beweging is met betrekking tot de ontwikkeling op het gebied van voeding. Met elkaar wordt bekeken welke mogelijkheden er haalbaar zijn en binnen handbereik liggen.

Nieuw voedingssysteem
Vanaf 1 januari 2017 wordt overgestapt naar een andere voedingssysteemleverancier (de huidige leverancier stopt ermee). Het opnemen van de maaltijden zal dan door medewerkers Service & Zorg via een tablet gebeuren. De medewerkers Service & Zorg en de medewerkers van de Voedingsadministratie gaan hierin een belangrijke rol spelen. Voordeel van een digitaal systeem is dat de tijd voor het bestellen van de maaltijd door de patiënt verruimd wordt. Daarnaast wordt er tijd gewonnen bij de inventarisatie van maaltijden omdat de medewerker in één oogopslag de bijzonderheden per patiënt kan inzien. De papieren overdracht komt dan te vervallen. 

Hulp tijdens eetmomenten
Het aantal patiënten dat hulp nodig heeft tijdens de maaltijden is enorm toegenomen. Dat zorgt voor een hoge werkdruk bij de medewerkers Service & Zorg. Daarom helpen tijdens piekmomenten medewerkers van verschillende afdelingen elkaar onderling om zo de werkdruk te verdelen. Daarnaast is er binnen de afdeling en de Huiskamer aandacht om het eetgedrag van patiënten positief te beïnvloeden.

De Cliëntenraad is aangenaam verrast over de menu's, de toekomstvisie en uitdagingen van deze afdeling en zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Margo van Heel, lid CR

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang