×

HON-code

Onze website voldoet aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn in de HON-code (Health on the Net).

1. Deskundigheid / Bron
De website wordt beheerd door Maria Beeren, webmaster. Medische informatie wordt in overleg met specialisten en overige professionals opgesteld. Er worden links gelegd met andere sites als dit de informatie ten goede komt. De redactie is verantwoordelijk voor actualiteit, navigatiestructuur, overzichtelijkheid, stijl- en inhoud.

2. Doel
De informatie aangeboden op www.sjgweert.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging van de relatie bestaande tussen patiënt/bezoeker website en zijn/haar arts. De informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend en educatief karakter.

3. Privacybeleid
Alle informatie verzameld op onze website zoals e-mailadressen, zullen nooit overgedragen worden aan een derde partij, tenzij vereist bij de wet. IP-adressen worden gebruikt om de statistieken bij te houden (Google analytics). Daar waar gebruikers van de informatie op de website persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij gebruiker zelf anders aangeeft. E-mailadressen die gebruikt worden voor het versturen van e-cards of aanmeldingen voor informatiebijeenkomsten, worden slechts tijdelijk opgeslagen maar worden niet bewaard. Onderdelen van de site zijn alleen toegankelijk voor leden.

Gebruik van cookies
SJG Weert gebruikt op deze website cookies voor het meten en analyseren van bezoekcijfers. Hiertoe worden aan de hand van het IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over browsertype en computer verzameld. Deze gegevens worden niet gebruikt om iemand persoonlijk te identificeren. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken dient u in uw browser 'cookies off' in te stellen. Indien u de cookies accepteert zullen zij gedurende vijf jaar op de computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

4. Financiering
De website www.sjgweert.nl wordt gefinancierd uit algemene middelen.

5. Openheid over advertenties
De website toont in principe geen reclame. De enige advertenties die op de website voorkomen staan in de links naar externe websites of publicaties zoals de Gezondheidskrant en gezondheidsbijlages.

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang