×

Cookies en zo

Wij willen u laten weten dat de website van SJG Weert Google Analytics-cookies gebruikt. Daarbij hebben we een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Dat betekent dat u bezoekersgedrag op onze website nooit herleidbaar is. De optie 'gegevens delen' hebben we daarbij uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Dit alles om uw privacy te waarborgen. 

© 2014 SJG Weert | Gerealiseerd door Finetic en Beeldvang