Home    Zoeken
Bedoelde u misschien: werken werkers ?

Pagina's gevonden:

Het team
Het team Het team Fysiotherapie bestaan uit 14 therapeuten, 2 assistenten fysiotherapie en een afdelingssecretaresse. Zij behandelen voornamelijk mensen vóór en na een operatie maar ook poliklinische patiënten. Alle fysiotherapeuten zijn breed geschoold en e...

Medewerkers Service & Zorg
Medewerkers Service & zorg De Medewerkers Service & Zorg helpen de verpleegkundigen. Ze brengen jou het eten en drinken. Ze kunnen je helpen met wassen, maken je bed op en houden de kamer netjes. Maar ze kunnen ook een spelletje met je doen. Terug naar wie werkt er...

Pedagogisch medewerkers
Pedagogisch medewerkers  In de speelkamer (de Sprankel) van de kinderunit werken Kristel en Maike. Zij zorgen er voor   dat je een leuke tijd hebt in het ziekenhuis.  Je kunt in de speelkamer leuke dingen gaan doen zoals knutselen, gezelschapsspelletjes,  computerspell...

Maatschappelijk werk
.... ziekenhuis werkt samen met Jeanette van den Born en Carin Jacobs van het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. Een maatschappelijk werker kan samen met u zoeken naar een antwoord op uw vragen. Ook wanneer u niet precies kunt vertellen waar de moeilijkheid zit, maar toch graag eens...

Klachtenprocedure
....nde 4 mogelijkheden: Uw klacht bespreken met de betreffende hulpverlener of leidinggevende Uw klacht voorleggen aan klachtenfunctionaris of medewerker patiëntenvoorlichting Uw klacht aanmelden bij de Klachtencommissie van het ziekenhuis Uw klacht extern melden Klacht bespreken met h...

Pastorale dienst
Pastorale dienst Het is een sfeervolle, zondagse traditie in het ziekenhuis. Een pastoraal medewerker, gekleed in een witte toog, gaat ’s ochtends met een kelk hosties door het ziekenhuis, voorgegaan door een verpleegkundige met een kaarslantaarn. Ze bezoeken de patiënten die niet in st...

31-01-2012 Bezoek chirurgie
....ezoekt de Cliëntenraad afdelingen binnen het SJG Weert. Het doel is tweeledig: feedback krijgen over de dagelijkse gang van zaken en de SJG-.medewerkers bekend maken met de CR en haar taken. Inleiding We nemen plaats in de wachtkamer. Ons oog valt op de balie. Blijkt dat de poli een eigen...

Operatie
....sp;     Leonne mag op de speelkamer wachten bij de pedagogisch medewerker. Ze doen samen gezellig een gezelschapsspel.     ...

Redactie website
.... m.breeuwer@sjgweert.nl Rita Peerlings r.peerlings@sjgweert.nl Vaste medewerkers Maria Beeren Mayke Breeuwer  Rita Peerlings Christien Heuvelmans Els Kuepers Webdesign Beeldvang Webdevelopment Tota...

Veilige zorg
Veilige zorg Een ziekenhuis hoort een veilige plek te zijn, voor iedereen. Of u nu patiënt, (begeleider van een) bezoeker of medewerker bent. De praktijk is helaas anders: tachtig procent van de artsen en verpleegkundigen in de Nederlandse ziekenhuizen wordt wel eens geconfronteerd met agress...

Narcose tijdens operatie
....gens merkt u daar tijdens de operatie niets van, want u bent dan al onder narcose. Tijdens de operatie blijft de anesthesioloog of de anesthesiemedewerker voortdurend bij u. De anesthesioloog bewaakt en bestuurt tijdens de operatie de functies van uw lichaam. Dankzij de bewakingsapparatuur kan hij...

Klokkenluidersprocedure
Klokkenluidersprocedure SJG Weert kent een klokkenluidersprocedure die er zorg voor draagt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben vermeende onregelmatigheden aan de directie of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren. Indien onregelmatigheden...

Regionale verdoving
....ntelen. Later worden ze gevoelloos en slap evenals de rest van het onderlichaam. Gedurende de operatie blijft de anesthesioloog of de anesthesiemedewerker bij u. U blijft bij bewustzijn. Van de operatie ziet u niets: alles wordt afgedekt met doeken. Als u toch liever slaapt dan, kunt u een licht s...

Leerplein
Leerplein   In SJG Weert wordt verwacht dat een medewerker zijn deskundigheid op peil houdt. Het "Leerplein" is ingericht om dit op een efficiënte en attractieve manier mogelijk te maken. ...

Ondernemingsraad
....ernoodzaak voor iedereen onontkoombaar is, neemt de OR een rol aan waarin continuïteit van de organisatie en de gezamenlijke belangen van de medewerkers en de organisatie van het SJG niet uit het oog worden verloren. De doelstelling hierbij is de balans tussen organisatie en medewerker te w...

Wervingsactie India
....ng van Amsterdam en Groningen, waar met succes operatieassistenten uit India worden ingezet, is ook een delegatie uit Weert naar India geweest om medewerkers te werven. Donderdagochtend 10 juni jl. vertrokken Carla de Bie (operatieassistent), Joost Verkeyn (chirurg) en de Wilbert Oudmans (teamle...

Röntgenfoto
....   Nadat ze in de wachtkamer hebben gewacht worden ze door de röntgenmedewerker naar binnen geroepen. Eerst komt Isa in het omkleedkamertje, soms is het nodig om een kledingstuk uit te doen om de röntgenfoto goed te ku...

Preoperatieve Screening
.... doorloopt op de dag van de screening een ‘one-stop-shop’. Dit betekent dat naast het gesprek met de anesthesioloog / anesthesie medewerker ook alle aanvullende onderzoeken voor de anesthesie plaatsvinden. Tijdens dit preoperatieve onderzoek zal de anesthesioloog uw medische voorges...

26-03-2013 CR op bezoek bij priklab
....ml;ntenservice.   Het Priklaboratorium We worden door teamleider Dimphy Hermes-Santbergen enthousiast ontvangen. Samen met haar 19 medewerkers bestiert ze deze drukke afdeling. Het blijft een komen en gaan van mensen die bloed laten prikken of materiaal voor onderzoek afgeven. Twee ja...

06-11-2011 NIAZ-accreditatie
....accreditatie? De accreditatie is een kwaliteitskeuring. NIAZ beoordeelt of de diverse processen goed vastgelegd en gedocumenteerd zijn en of de medewerkers van het SJG Weert hiermee bekend zijn en dat ook zo toepassen. Voor de lezers, die bekend zijn met kwaliteitssystemen en ISO-certificering: di...

Klacht of compliment
Klacht of compliment Klacht Dagelijks maken veel mensen gebruik van de diensten van ons ziekenhuis. Elke medewerker zal proberen uw contact met ons ziekenhuis zo goed en zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks de motivatie en inzet van onze medewerkers kan het zijn dat er iets gebeurt...

Anesthesiologie
....pecialisten die gespecialiseerd zijn in het toedienen van anesthesie (narcose of verdoving) bij onderzoeken en operaties. Samen met een anesthesiemedewerker zorgen zij voor uw veiligheid tijdens een operatie of onderzoek. Daarnaast behandelen anesthesiologen ook patiënten met chronische pijnkla...

Behandelingen
....hillende disciplines die betrokken zijn bij de hartrevalidatie zijn de cardioloog, fysiotherapeut, hartverpleegkundige, diëtist, maatschappelijk werker en een psycholoog. Tijdens de hartrevalidatie op de afdeling Fysiotherapie kan aan verschillende doelstellingen gewerkt worden:  - He...

Kwaliteit en veiligheid
.... het ziekenhuis aan te beschikken over een aantoonbare verbetercultuur waarmee de kwaliteit van zorg geleverd wordt. De afgelopen jaren hebben de medewerkers hieraan hard gewerkt met als motto: 'doe de goede dingen op de goede wijze'. NIAZ Het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenh...

Werken in SJG Weert
....JG Weert Werken in een ziekenhuis betekent meestal multidisciplinair teamwork. In de visie van het ziekenhuis komen teams, maar ook individuele medewerkers, beter tot hun recht in een plat gestructureerde organisatie. Dit betekent in de praktijk, dat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de ...

Hoogmoed
.... Geheugenpoli - Zorgprogramma Dementie Midden-Limburg Opleiding - Amsterdam, Slotervaartziekenhuis - Tilburg, destijds Maria Ziekenhuis werkervaring - 8 jaar op afdeling geriatrie van het Vincent van Gogh Instituut in Venray - Ook werkzaam in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond ...

Wie werkt er?
....ie werkt er? In ons ziekenhuis werken veel mensen die allemaal hun steentje bijdragen zodat jij weer snel beter wordt. Wil je meer weten? Medewerkers in ons ziekenhuis zijn:  Kinderartsen Kinderverpleegkundigen Pedagogisch medewerkers Medewerkers Service & Zorg Dr. Joe...

Wie werkt er?
In ons ziekenhuis werken veel mensen die allemaal hun steentje bijdragen zodat jij weer snel beter wordt. Wil je meer weten? Medewerkers in ons ziekenhuis zijn: Kinderartsen Kinderverpleegkundigen Pedagogisch medewerkers Medewerkers Service & Zorg Dr. Joe-Hoe, de ziekenhu...

Jager
....ecoloog Aandachtsgebieden - Menopauze - Incontinentie - Laparoscopie - Psychosomatiek Opleiding - UMCU - MMC, locatie Veldhoven werkervaring - Werkzaam in het SJG Weert sinds 1995 "Als gynaecoloog in een kleiner ziekenhuis is het mogelijk de vrouw te volgen in de ver...

Peek
....oog / pijnspecialist Aandachtsgebieden - Pijnbestrijding Opleiding - Opleiding anesthesioloog Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) werkervaring - Anesthesioloog Ziekenhuis Oost-Limburg, Genk België (ZOL) - Intensive Care en Spoedeisende Hulp ZOL - MUG-arts* (Mobiele Urgen...

01-08-2013 CR bezoek Logistiek
....zigheid' en uitvoering van de diverse werkzaamheden géén (of minimale) overlast op te leveren. Het team is samengesteld uit 18 medewerkers met ongeveer 11 FTE’s. De afdeling werkt met alle afdelingen samen. De dienstverlening verschilt evenwel enorm per afdeling....

Leren in SJG Weert
....langrijk onderdeel bij het kunnen uitoefenen van een beroep. Leren houdt niet op bij het behalen van een diploma. Van medewerkers in SJG Weert wordt verwacht dat ze de eigen deskundigheid op peil houden c.q. vergroten. Hiervoor zijn meerdere scholingsactiviteiten bes...

Mammateam
....jkingen. Dit team bestaat uit:  - Chirurgen - Radiologen (artsen die o.a. röntgenonderzoek en echografieën verrichten)  - Medewerkers van de afdeling Medische Beeldvorming - Pathologen (artsen die microscopisch onderzoek verrichten) - Mammacareverpleegkundigen - Een intern...

Swalve
....der Aandachtsgebieden - Pijnbestrijding Opleiding - Geneeskundestudie in Antwerpen - Anesthesioloog en pijnbestrijding in Duitsland werkervaring - 10 jaar als anesthesioloog in Duitsland met aandachtsgebied pijnbestrijding. - Werkzaam in het SJG Weert sinds 1 mei 2006 ...

Priklaboratorium / Trombosedienst
....oeken materiaal kunt u tijdens kantooruren (van 7:30 – 17:00 uur) terecht bij het (Prik)laboratorium van ons ziekenhuis, routenummer 40. De medewerkers nemen bloed af en hebben de materialen waarin u het gevraagde kunt verzamelen met daarbij de instructies. In bijzondere gevallen zal uw arts...

Spoedeisende Hulp (SEH)
....ef, na doorverwijzen van een arts of via de ambulance terecht kan voor dringende medische hulp.  Binnen de spoedeisende werken ruim 20 medewerkers waaronder een spoedeisendehulp arts, arts assistenten, verpleegkundigen en afdelingssecretaresses. Bezoek aan de SEH Zo ...

18-01-2013 Medicatieveiligheid
....ecklist Medicatieveiligheid ontwikkeld. Deze checklist Medicatieveiligheid is onderdeel van het Veiligheid Management Systeem (VMS). Dit geeft de medewerkers in de zorg richtlijnen en houvast om incidenten te voorkomen. Geleidelijk worden gestandaardiseerde normen opgesteld voor het aantal acceptabe...

Registratie
....nbsp;afdeling Zorgplanning van ons ziekenhuis (centrale hal) kunt u terecht voor het registreren van uw BSN.  Legitimatie Onze medewerkers zijn verplicht om uw identiteit vast te stellen. De gegevens worden overgenomen in het patiëntenregistratiesysteem. Daarom wordt u v...

Afdeling 2 Zuid - VMK centrum
....ven op deze afdeling, er zijn 13 bedden voor kinderen waarvan 4 couveuses. Verder is er een speelkamer voor de kinderen waar ook pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.   Kijk in het overzicht voor de telefoonnumers van de kamers. Telefoonnummers  Bezoektijden VMK ...

Mevr. M. van Helvoirt
....r. M.J.C.E. van Helvoirt Kinderarts Aandachtsgebieden: - Diabetes - Endocrinologie Opleiding: - Wilhelmina kinderziekenhuis Utrecht werkervaring: - Wilhelmina kinderziekenhuis Utrecht - Catharina ziekenhuis Eindhoven - Werkzaam in SJG Weert sinds september 2004 "Het i...

Lammers
Specialisten Mevr. M.H.E. Lammers Geriater Opleiding - Klinische geriatrie, UMC St. Radboud Nijmegen  werkervaring - Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch - TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg - GGZ Oss - VvGI Venlo - UMC St. Radboud, Nijmegen - Werkzaam in het SJG Weert, 1 juli 201...

Verkeyn
.... - Rectum chirurgie Opleiding - Geneeskunde K.U. Leuven (B) - Opleiding chirurgie CWZ Nijmegen - Fellowship traumatologie UMC Groningen werkervaring - Voor start opleiding chirurgie: 1 jaar ANIO orthopaedie-traumatologie J.Palfijn ziekenhuis    te Merksem en Vesalius zieke...

J. van den Bergh
....nale hypertensie Opleiding - Rijksuniversiteit Gent (België) - Reinier de Graafgasthuis Delft  - De Weverziekenhuis Heerlen werkervaring - Militaire dienst, luitenant arts - Ziekenhuis Lievensberg, Bergen op Zoom - De Weverziekenhuis Heerlen, Chef de clinique longz...

W. Kneepkens
....Allergie Opleiding - Geneeskunde, katholieke Universiteit Leuven - Kindergeneeskunde, Katholieke Universiteit Leuven, Genk en Heerlen  werkervaring - Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus MC Rotterdam, PICU* - Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 janu...

P. M. L. Veekmans
....tal Detroit USA) - Screeningsradioloog Bevolkingsonderzoek Borstkanker (KU Nijmegen) - Management voor Medici (Universiteit van Tilburg) werkervaring - Universitaire Ziekenhuizen Leuven - Werkzaam in SJG Weert sinds 1993 "De grootste uitdaging voor mij is het leveren v...

Opname
.... de afdeling Zorgplanning.  Wie komt aan uw bed? Tijdens uw verblijf krijgt u op de afdeling het meest te maken met verpleegkundigen en medewerkers Service en Zorg. Deze laatste medewerkers bieden o.a. ondersteuning bij de zorg en voeding. Uw eigen arts (specialist) is de hoofdbehandelaar....

Preoperatieve Screening
....           De medewerker van de Preoperatieve Screening laat Leonne en haar moeder een formulier invullen.    &n...

Verblijf
....dagverblijf of de centrale hal ontvangen. Maaltijden Aan de hand van een menukaart kunt u dagelijks zelf de warme maaltijd samenstellen. De medewerker Service & Zorg kan hierbij helpen. Vegetarisch eten, of uw maaltijden vanwege religieuze overtuiging laten aanpassen behoort tot de mo...

J. Paling
Specialisten Dhr. J.C. Paling Anesthesioloog-intensivist Aandachtsgebieden - Intensive Care geneeskunde Opleiding - UMC Groningen werkervaring - UMC Groningen - MUMC Maastricht - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 juni 2009 "Behandel elke patiënt alsof het ...

Longverpleegkundigen
....stma, COPD en andere longaandoeningen. In dit team werken ze samen met de longarts, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, maatschappelijk werker en consultatief psychiatrisch verpleegkundige. Afspraak maken De longarts kan u doorverwijzen naar het spreekuur van de lon...

Het ziekenhuis
....eplaatsen. Ook zijn er vier verloskamers/kraamsuites. Op de afdeling werken veel mensen die voor jou zorgen zoals: verpleegkundigen, dokters, medewerkers Service & Zorg en secretaresses. Samen proberen ze jouw verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Je ouders/verzorgers ku...

L. vd Broek
....ten Mevr. L.M. van den Broek Kinderarts Aandachtsgebieden - Kindergeneeskunde - Hemato-oncologie Opleiding - AZM Maastricht  werkervaring - Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam - Academisch Ziekenhuis, Maastricht - Catharina Ziekenhuis, Eindhoven - Werkzaam in SJG Weert...

Dhr. P.R. Geerlings
....artcatheterisatie - Echografie bij complexe afwijkingen - Pacemakerimplantaties Opleiding - Cardiologie opleiding Catharina ziekenhuis Eindhoven werkervaring Werkzaam in het SJG Weert sinds december 2007 "Ik streef er naar om mijn patiënten zoveel mogelijk informatie te geven over h...

dr. E.M.J. Hannen
....eiding - Tandheelkunde, Universiteit Utrecht - Kaakchirurgie, Katholieke Universiteit Nijmegen - Geneeskunde, Universiteit Nijmegen werkervaring - UMC St. Radboud Nijmegen - UMC Utrecht - Leids UMC - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis - UMC Maastricht - Catarina ziekenhuis EI...

M. Miler
....og Aandachtsgebieden - Neuropathie - Spierziekten - Hoofdpijn  Opleiding - Geneeskunde, Charles University Praag, Tsjechië werkervaring - Ziekenhuis Kladno, Tsjechië - Academisch ziekenhuis Praag, Tsjechië  - Werkzaam in SJG Weert sinds mei 2011 "O...

Lettinga
....- Maasland ziekenhuis Sittard  - Medisch centrum Leeuwarden: tropen opleiding    (interne, long, gynaecologie en chirurgie) werkervaring - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 maart 2008 "Chirurgie biedt het ideale evenwicht tussen denken en doen. Vaatchirurgie heeft mi...

K van Weert
....lidatiecentrum Blixembosch Eindhoven  - Revalidatiecentrum Hoensbroek - VieCuri Medisch Centrum Venlo - Elisabeth ziekenhuis Tilburg  werkervaring - arts assistent SEH / IC St. Anna ziekenhuis Geldrop - arts assistent orthopedie Elkerliek ziekenhuis Helmond - arts assistent kinde...

Longrevalidatie
.... uit: - longarts - longverpleegkundige - longfysiotherapeut - diëtiste - psychiatrisch verpleegkundige - en zo nodig, maatschappelijk werker. Het longrevalidatieprogramma vindt plaats in de oefenruimte van de afdeling Fysiotherapie. U traint gedurende 13 weken 3 x per week. ...

F. Curiel
....logie Opleiding - Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit der Geneeskunde - Jeroen Bosch Ziekenhuis 's-Hertogenbosch - UMC St. Radboud Nijmegen werkervaring - Half jaar fellowschip CT-cardiac en CT-collongrafie Erasmus Medisch Centrum Rotterdam - 3 maanden chef de clinique radiologie Canisiu...

G. de Boer
....dvorming - Hartfalen Opleiding - Geneeskunde, Groningen - Cardiologie, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein - Meander MC, Amersfoort  werkervaring - Zoetermeer - St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein - Catharina ziekenhuis Eindhoven - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 mei 2014  &...

A.M.J. Lucassen
....e mens - Medicatie-veiligheid - Polscatheterisaties & pacemakers Opleiding  - Artsexamen 1985 Leiden - Cardioloog 1991 Leiden werkervaring - 1991-2002 universtair docent / cardioloog St. Radboud UMC Nijmegen - Werkzaam in SJG Weert sinds 2002 "Ik voel me happy als...

Donner
....irurgie - Benigne gynaecologie m.n. vloeistoormis Opleiding - Studie geneeskunde VU Amsterdam - Specialisatie gynaecologie AMC Amsterdam werkervaring - 4 jaar tropenarts Kenia - Werkzaam in het SJG Weert sinds juni 2000 "Te allen tijde makkelijk toegankelijk zijn voor de pa...

M.E. Eland
....eden - Oncologie - Tuberculose - Interstitiele longaandoeningen Opleiding - Reinier de Graafgasthuis, Delft - Leyenburg ziekenhuis, Den Haag werkervaring - Albert Schweitser ziekenhuis, Dordrecht - Werkzaam in het SJG Weert sinds 1 september 2010 "Kwaliteit is het voldoen aan de ...

Patiënteninformatie
....et vragen, opmerkingen en klachten rondom uw ziekte, behandeling en verblijf in het ziekenhuis. Uiteraard wordt alles vertrouwelijk behandeld. De medewerkers van de afdeling kunnen u ook informeren over patiëntenverenigingen en lotgenotencontact. Folders Voor een folder over een bepaalde ...

Groetelaers
....idingen - AIOS Chirurgie, Academisch Ziekenhuis Maastricht - AIOS Chirurgie VieCuri Medisch Centrum Venlo, differentiatie traumachirurgie  werkervaring - Fellow Traumachirurgie Medizinische Hochschule Hannover - Fellow Traumachirurgie Maatschap Heelkunde Zuid-Limburg - Fellow Traumac...

Medisch wetenschappelijk onderzoek
....nderzoeksbegeleidingscommissie toetst de lokale uitvoerbaarheid van medisch-wetenschappelijk onderzoek dat onder de verantwoordelijkheid valt van medewerkers werkzaam in SJG Weert. Of in geval van multicenter onderzoek, van zowel medewerkers binnen het ziekenhuis als medewerkers in andere ziekenhuiz...

Landman
....sgebieden - Minimaal invasieve chirurgie - Steenlijden Opleiding - Catharina Ziekenhuis, Eindhoven - Academisch Ziekenhuis, Maastricht werkervaring - Atrium Medisch Centrum, Parkstad Heerlen - Orbis Medisch Centrum Sittard-Geleen - Meander Medisch Centrum, Amersfoort  - Werk...

Voorbereiding operatie VMK centrum
....onisch een afspraak maken voor een voorbereidingsgesprek voor een opname in het ziekenhuis. Deze voorbereiding wordt gegeven door een pedagogisch medewerker (Kristel of Maike) of een kinderverpleegkundige en ze gebruiken hierbij een aantal voorlichtingsmaterialen zoals: - pop Janske (bij de jonge ...

De goede
.... Vooropleiding chirurgie, Maxima Medisch Centrum Eindhoven - Orthopedisch chirurg, cluster zuid (AZM, Atrium Medisch Centrum, Maaslandziekenhuis) werkervaring - Agnio interne / long / chirurgie, Medisch Centrum Leeuwarden - Agnio orthopedie, Medisch Centrum Leeuwarden - Agnio orthopedie, Atr...

S. Kapteijns
....listen Mevr. L.S. Kapteijns Kinderarts Aandachtsgebieden - Kindercardiologie Opleidings - UMC St. Radboud, Nijmegen - MMC, Veldhoven werkervaring - werkzaam in SJG Weert sinds januari 2006 "Niks is zo belangrijk als de gezondheid van een kind". ...

Lijnen
Specialisten Dhr. R.L.P. Lijnen Dermatoloog Aandachtsgebieden - Algemene dermatologie - Dermatochirurgie - Fumaarzuurtherapie werkervaring - Van 1996 tot heden dermatoloog in het LZR te Roermond - Werkzaam in het SJG Weert sinds mei 2008 ...

A. Supit
....g Rijks Universiteit Utrecht - Vooropleiding algemene chirurgie te Venlo - Orthopedisch chirurgie in het Academisch Ziekenhuis Maastricht  werkervaring - Na basisarts opleiding huisarts waarneming op St. Maarten - 2 jaar als arts assistent orthopedie in Curacao - sinds 1999 werkzaam ...

Goncalves
....onçalves Oogarts Aandachtsgebieden - Cataract- en multifocale lenzen - Macula degeneratie Opleiding - St. Radboud Nijmegen werkervaring - Werkzaam als oogarts in Brazilië van 1992 tot 1994 en in Nederland sinds 1996 - Werkzaam in SJG Weert sinds 1999 ...

van Eijsden
....oncologie Opleiding - Studie geneeskunde, Antwerpen - Interne Geneeskunde, Amphia ziekenhuis Breda - Longziekten, Spaarne ziekenhuis, Hoofddorp werkervaring - Het Spittaal, Zutphen - Werkzaam in het SJG Weert sinds maart 2010 "Wie goed doet, goed ontmoet. Probeer altijd te handele...

O. Akse
....kse SEH-arts Aandachtsgebieden - Spoedeisende hulp - Kindermishandeling Opleiding - Erasmus Universiteit Rotterdam - VieCuri, Venlo werkervaring - Anesthesiologie AZM - Laurentius Ziekenhuis Roermond - VieCuri, Venlo - Werkzaam in SJG Weert sinds november 2009 ...

P. Sturm
.... - Antimicrobiele resistentie  Opleidingen - AMC, Amsterdam - University of Kwazulu Natal, Zuid-Afrika - RadboudUMC, Nijmegen  werkervaring - RadboudUMC, Nijmegen - PAMM, Veldhoven - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 februari 2014 "Rationeel antibiotica gebruik...

Kansen
....ing - Pijnbestrijding in de obstetrie - Preoperatieve Screening Opleiding - Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit te Amsterdam werkervaring - 10 jaar werkzaam in Daniel Den Hoed kliniek (oncologisch centrum) te Rotterdam - Werkzaam in SJG Weert sinds 1995 &qu...

Apotheek
.... Er werken circa 25 personen in de ziekenhuisapotheek waaronder ziekenhuisapothekers, een afdelingsmanager, apothekersassistenten, administratief medewerkers, een logistiek medewerker en een applicatiebeheerder. Sinds eind 2010 werkt de ziekenhuisapotheek inhoudelijk samen met de ziekenhuisapothee...

Vanhimbeeck
....ologie Opleiding - Geneeskunde K.U. Leuven - Opleiding Chirurgie CWZ Nijmegen - Bariatirsche Chirurgie Zweden/Oostenrijk - FCCS Course werkervaring - AGNI Orthopaedie Brussel - Algemeen Chirurg Fabiola Fusie Ziekenhuis - Bard Instructor voor Liesbreuken - I.C. arts Intensive C...

Hanssen
.... Anesthesioloog-intensivist Aandachtsgebieden - Intensive Care Opleiding - Opleidingsziekenhuis - UMC Radboud Ziekenhuis Nijmegen werkervaring - Op 1 januari 1978 gestart met de opleiding tot anesthesioloog - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 februari 1982 ...

Braakman
.... (nu Orbis MC) - Orthopedie Academisch Ziekenhuis Maastricht Wetenschappelijk onderzoek - Nekwervelletsels - Knieprothesen - Middenhand breuken werkervaring - Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam - Maasland Ziekenhuis Sittard (nu Orbis MC) - Streekziekenhuis Velp-Zevenaar -&n...

Brandenburg
.... Dhr. J.J.I. Brandenburg Uroloog  Aandachtsgebieden - Oncologie - Laparoscopie Opleiding - UMC Utrecht - St. Antonius Nieuwegein werkervaring - St. Antonius Nieuwegein - MC Zuiderzee Lelystad - Werkzaam in SJG Weert sinds 7 november 2012 ...

mevr. E. Kerkvliet
....nhuis Montevideo, Uruguay - Moeder- en Kindziekenhuis Buenos Aires, Argentinië  werkervaring - 6 jaar kindergeneeskunde Uruguay en Argentinië - Academisch Ziekenhuis Maastricht - Vroedvrouwenschool Kerkrade - Werkzaam in&...

Keeken, S. van
....ts KNMG Aandachtsgebieden - Spoedeisende geneeskunde Opleiding - UMC Radboud Ziekenhuis, Nijmegen - VieCuri Medisch Centrum, Venlo werkervaring - Atrium Medisch Centrum Brunssum - VieCuri Medisch Centrum, Venlo  - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 maart 2013  ...

J. Holtkamp
....geneeskunde, Catharina ziekenhuis Eindhoven - Specialisatie Interne geneeskunde, aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde, Maastricht UMC+ werkervaring - Meander Medisch Centrum, Amersfoort - Catharina Ziekenhuis, Eindhoven - Elkerliek ziekenhuis, Helmond - Maastricht UMC+ - We...

Dhr. P.J. Zecha
....olieke Universiteit  Leuven (KuL) - University of Bristol (UK) - Mondziekte en kaakchirurgie, UMC Groningen - Kaakchirurgie, UMC Groningen werkervaring - Maaslandziekenhuis Sittard - Erasmus UMC Rotterdam - Heilig Hart Ziekenhuis Leuven - Catarina Ziekenhuis Eindhoven - Werkzaam in ...

T. Schulin
.... Aandachtsgebieden - Medische microbiologie Opleiding - Christian Albrechts University, Freiburg - Harvard University, USA  werkervaring - Beth Israel medical center, Boston USA - UMCN St. Radboud, Nijmegen  - Werkzaam in SJG Weert sinds: 15 augustus 2013 ...

Dhr. V. Marapin
....- Dialyse - Niertransplantatie - Diabetes Opleiding - VUMC, Amsterdam - St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg - AZM / MUMC, Maastricht werkervaring - VUMC, Amsterdam - St. Elisabeth ziekenhuis, Tilburg - Werkzaam in het SJG Weert sinds 12 oktober 2009 - AZM / MUMC, Maastri...

M. Brinkman
.... Opleiding - Basisopleiding Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen - Sport Medisch Centrum Universitair Medisch Centrum Groningen werkervaring - Afdeling Orthopedie, Traumatologie en Cardiologie - Sportgeneeskunde, UMC Groningen - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 janua...

E. Michielsen
.... - Klinische chemie, Academisch Ziekenhuis Maastricht  - Klinisch chemisch en Hematologische Laboratorium, VieCuri, Venlo/Venray werkervaring  - Academisch Ziekenhuis Maastricht - VieCuri, Venlo/Venray - Werkzaam in het SJG Weert sinds april 2011 ...

Vasbinder
....nhuis Maastricht/ Universiteit Maastricht - Promotie (2003, UM): ‘CT and MR angiography for the diagnosis of renal artery stenosis’ werkervaring  - Vliegerarts Koninklijke Luchtmacht te Soesterberg/ Goose Bay, Newfoundland Canada - Arts-assistent KNO, Centraal Militair Ziek...

Opname
....   Omdat Jenna zich redelijk fit voelt gaat ze naar de speelkamer. Hier is het gezellig samen met de pedagogisch medewerker. Jenna kan zich hier amuseren en ook  praten met de pedagogisch medewerker. Ook haar moeder is hier welkom. ...

dr. B.W.J. Van Iseghem
....eden - Musculoskeletale radiologie / MRI Opleiding - Stedelijk ziekenhuis Roeselare Universitaire ziekenhuizen - Gasthuisberg KU Leuven werkervaring - Stuivenberg ziekenhuis Antwerpen oktober 2005 t/m september 2007 - Werkzaam in SJG Weert sinds oktober 2007 ...

van Dooren
Specialisten Mevr. M. van Dooren Neuroloog Aandachtsgebieden - Bewegingsstoornissen Opleiding - MUMC+ werkervaring - MUMC+ - Werkzaam in SJG Weert sinds juli 2014     ...

Mevr. Broekhuysen
....nstructie Opleiding - Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht - Plastische chirurgie, Universitair Medisch Centrum Groningen werkervaring - Universitair Medisch Centrum Groningen  - Maxima Medisch Centrum Veldhoven - Werkzaam in het SJG Weert sinds 1 maart...

A. van Druenen
....ingen voor spasticiteit Opleiding - Geneeskunde, Nijmegen - Neurologie UMCN St. Radboud, Nijmegen - Revalidatiegeneeskunde, Zwolle en Enschede werkervaring - Isala klinieken Zwolle - Revalidatiecentrum de Vogellanden, Zwolle - Revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven - Werkzaam in SJ...

Backx
....og Aandachtsgebieden - Fertiliteitstoornissen - Kindergynaecologie - Vulvapathologie - Seksuologie Opleiding - RINO Zuid, Rotterdam werkervaring - Diakonessenhuis, Eindhoven - MMC  - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 januari 2011   ...

Vacatures
....citeren is uitgelegd in de betreffende vacature. SEH-artsen   Lid van de cliëntenraad  Kinderarts   medewerker steriele medische hulpmiddelen  Medewerker priklaboratorium  Verpleegkundige polikliniek  I&A manager  Pijnverplee...

Opname
....   Dan mag Mees spelen in de speelkamer bij de juffrouw van de speelkamer (pedagogisch medewerker).   Hier kun je veel leuke dingen doen. ...

Drs. A.O. Sondakh
....Katholieke Universiteit Leuven - Algemeen, Thorax en Vaatchirurgie: UZ Leuven, UMC Groningen. - Diverse perifere klinieken in Belgie en Nederland werkervaring - November 2009 t/m november 2010: Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom - Werkzaam in SJG Weert sinds januari 2011 "To simplify,...

Spreekbeurt Sanne en Linda
.... Op de afdeling werken veel mensen zoals: kinderverpleegkundigen, O&G verpleegkundigen/ kraamverpleegkundigen, 5 kinderartsen, teamleiders, medewerkers Service & Zorg, pedagogisch medewerkers en secretaresses en een poetsvrouw. Samen proberen ze het verblijf in het ziekenhuis zo aangenaam/...

Nolting
....m  - Prolapschirurgie Opleiding - Opleidingsziekenhuis Nelson Mandela University Durban Zuid Afrika - 3 jaar Tropenopleiding Nederland werkervaring - 5 jaar Tropenarts in Lesotho - 5 jaar gynaecoloog i.o. Durban - Werkzaam in het SJG Weert sinds 1 januari 1996   &nbs...

A. Gajic
....gie Opleiding - Geneeskunde, Belgrado (Servië) - Huisartsenopleiding, Universiteit Antwerpen - Internist, Academisch Ziekenhuis Maastricht werkervaring - St. Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal - St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg - Academisch Ziekenhuis, Maastricht - Werkzaam in het SJ...

Dooren, van
....igne gynaecologie Opleiding - Geneeskunde Universiteit Maastricht - Opleiding tot gynaecoloog in het AZM in Maastricht en Viecuri in Venlo werkervaring - AZM Maastricht - Werkzaam in SJG Weert sinds januari 2009 "Met en voor elkaar goede zorg bieden voor Weert en omgeving...

Speetgens
....nstilling - Onderwijs  Opleiding - Geneeskunde, Universiteit Maastricht - Spoedeisende hulp arts, Catharina ziekenhuis Eindhoven werkervaring - Beatrix ziekenhuis Gorinchem  - Anna ziekenhuis, Geldrop  - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 januari 2013 &nbs...

K. Dermout
....ligheids Management Systeem Kwetsbare Ouderen - Medisch manager Ouderenzorg Opleiding - Geneeskunde, Leiden - Klinische geriatrie, Den Bosch werkervaring - Elkerliek ziekenhuis, Helmond - GGZ Oost Brabant, locatie Helmond - Werkzaam in het SJG Weert sinds 1 september 2011 ...

dr. J. van Essen
....tologie Opleidingsziekenhuis - MCRZ Rotterdam, locatie Zuiderziekenhuis - Erasmus Medisch Centrum Rotterdam - Rijnstate ziekenhuis Arnhem werkervaring - Werkzaam in SJG Weert sinds januari 2007 "Altijd in de weer, als het niet met het lichaam is, dan is het wel met de gee...

Pinto
....den - Reumatologie Opleiding - Geneeskunde, New Lisbon University, Lissabon (Portugal) - Reumatologie, Hospital Egas Moniz, Lissabon werkervaring - Hospital Egas Moniz, Lissabon - Werkzaam in SJG Weert sinds maart 2012  ...

F. Rahusen
....taten - Opleiding tot orthopedisch chirurg St. Maartenskliniek te Nijmegen Promotie-onderzoek - Sport gerelateerde elleboogsproblematiek werkervaring - Laurentius Ziekenhuis in Roermond - Fellow sportsorthopaedic surgery, ACL Surgery. North Caroline VS - Chef de clinique Diaconesse...

B. Lohman
....- Dermatologie - Hematologie - Urologie  Opleiding - Maastricht UMC - Elisabeth Ziekenhuis Tilburg - Viecuri Medisch centrum Venlo werkervaring - Laurentius Ziekenhuis Roermond - Werkzaam in SJG Weert sinds 15 oktober 2012 ...

M. Hanssen
....herapy  Opleiding - Universiteit van Maastricht, opleiding neuropsycholoog - RINO groep: opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog werkervaring - Maatman Zorggroep - Stichting psycho Eindhoven - MediPsy SJG Weert - Werkzaam in SJG Weert sinds augustus 2011 ...

Peters
.... - Hematologie Opleiding - Opleiding tot basisarts aan de VUMC Amsterdam - AMC Amsterdam - OLVG Amsterdam - Kennemer Gasthuis Haarlem werkervaring - Opleiding afgerond per oktober 2007 - Werkzaam in SJG Weert sinds december 2007 ...

Dhr. H. Lovenich
....ding - Artsen opleiding, Universiteit Keulen - Neurologie, Helios Klinikum Krefeld - Gerontopsychiatrie, Alexianer Krankenhaus Krefeld werkervaring - Helios Klinikum Krefeld - Alexianer Krankenhaus Krefeld - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 augustus 2009 ...

Zijlmans
....ische fysica Opleiding - Klinisch fysicus, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein - Biomedische technologie / Medical engeneering, TU Eindhoven werkervaring - St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein - Werkzaam in SJG Weert sinds 7 januari 2013  ...

Urman
....Dhr. V. Urman Neuroloog Aandachtsgebieden - INeurologie Opleiding - Caritas KH Bad Mergentheim - Isar-Amper-Klinikum, München werkervaring - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 maart 2012  ...

D. Keereweer
....agement - Opleiding Opleiding - Geneeskunde, Universiteit Maastricht - Spoedeisende geneeskunde, Atrium Medisch Centrum Parkstad (Heerlen) werkervaring - VieCuri Medisch Centrum Venlo - Werkzaam in SJG Weert sinds januari 2009 ...

Dhr. B.P.G. Gulix
....esiteit Leuven - Stomatologie, Katholieke Universteit Leuven - Maxillo-Faciale Heelkunde, Katholieke Universiteit Leuven en Ziekenhuis Rijnstate werkervaring - Catharina Ziekenhuis Eindhoven - Werkzaam in het SJG Weert vanaf januari 2010 * Kijk voor een toelichting op de pagina van de K...

R. Dakheel
....en anesthesiologie: Katholieke Universteit Leuven (B)  - Kinderanesthesie en pijnbestrijding: Ziekenhuizen Oost Limburg (ZOL) (B) werkervaring - Ziekenhuis Oost Limburg, Genk (B) - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 september 2011 ...

Voorbereiding
....oek te brengen aan de afdeling. Hier wordt een individuele voorbereiding gegeven. Deze voorbereiding wordt gegeven door een pedagogisch medewerker of een verpleegkundige en er worden hierbij een aantal voorlichtingsmaterialen gebruikt zoals: - pop Janske (bij de jonge kinderen) - ...

MVO - PSW
....k en een parkeerwachter erbij. Inmiddels werken diverse cliënten van PSW op verschillende werkplekken in het ziekenhuis. De medewerkers van PSW worden begeleid door een jobcoach. Daarnaast zijn op de verschillende werkplekken medewerkers van het ziekenhuis als co-werkers aangew...

dr. J. Pijpe
....klierpathologie Opleiding - Geneeskunde - Tandheelkunde Rijksuniversiteit Groningen - Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie UMCG Groningen werkervaring - UMCG Groningen - Catharina ziekenhuis Eindhoven - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 september 2010 ...

N.A. Botta
....p; Mevr. N.A. Botta Ziekenhuisapotheker Aandachtsgebieden - All-round ziekenhuisapotheker Opleiding - Medisch Centrum Leeuwarden werkervaring - Werkzaam in SJG Weert sinds 2004 ...

07-07-2013 Kwartaalbericht 2
....Zeker de moeite waard is om te vermelden dat het SJG onlangs is verkozen tot het meest klantvriendelijke ziekenhuis van Nederland. Trots mogen de medewerkers zijn op dit mooie resultaat. Dit geeft aan hoe klanten/patiënten de zorg ervaren in ons SJG. Chapeau. Afscheid In de voltallige...

Chirurgie
....n Groningen waar met succes operatieassistenten uit India worden ingezet is in juni 2010 ook een delegatie uit Weert naar India geweest om nieuwe medewerkers te werven.  Wervingsactie  Voorkeursziekenhuis Zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea en Agis hebben voorkeursziekenhuizen gese...

V. Moers-Hornikx
.... Aandachtsgebieden - Algemene neurologie - Epilepsie Opleiding - Geneeskunde, Universiteit Maastricht - Neurologie, MUMC+ Maastricht werkervaring - Werkzaam in SJG Weert sinds 18 november 2013 ...

R.P.M. Dahlmans
.... darm- en leverziekten Opleiding - Jeroen Bosch medisch centrum ( Den Bosch ) - Universitair medisch centrum St.Radboud ( Nijmegen ) werkervaring - Internist sinds 1986 - Werkzaam in het SJG Weert sinds: 1991 ...

Cost
....en - Algemene cardiologie - Hartrevalidatie - Hartfalen - Beeldvormende technieken  Opleiding - Erasmus Medisch Centrum Rotterdam werkervaring - Werkzaam in SJG Weert sinds februari 2007 ...

Hartrevalidatie
....e hieraan. Het revalidatieteam bestaat uit: - een cardioloog  - een diëtiste  - een fysiotherapeut - een maatschappelijk werker  - een psycholoog en - een verpleegkundige die tevens coördinator is van het geheel. Hartrevalidatie op maat Niet iedereen h...

25-05-2012 Bezoek VMK-centrum
....e in de weg staan. Uiteenlopende emoties Aangezien het VMK-centrum (tijdelijke) huisvesting biedt aan patienten van diverse aard, hebben de medewerkers te maken met uiteenlopende emoties. De euforie van de geboorte komt hier samen met de harde confrontatie van ongeneeslijke ziekten. Daarom wor...

van der Elst
....pleiding en opleiding tot klinisch psycholoog - Centrale RINO-groep: postmasteropleiding psychosociale oncologie - EMDR-centrum: EMDR opleiding werkervaring - Medisch Centrum St. Jozef Munsterbilzen (B) - Verpleeghuis St. Martinus Weert - Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Wee...

Klomps
....ts opleiding AC ziekenhuis Utrecht - Internistenopleiding Elisabeth ziekenhuis Tilburg - Cardiologie opleiding Catharina ziekenhuis Eindhoven werkervaring - Werkzaam sinds 1978 - Werkzaam in SJG Weert vanaf 1982 ...

Mannaerts
.... - Obesitas Opleiding  - TweeSteden ziekenhuis, Tilburg - UMC Radboud Ziekenhuis, Nijmegen - Jeroen Bosch ziekenhuis, 's Hertogenbosch werkervaring - Werkzaam in SJG Weert sinds 1 mei 2008    ...

18-01-2012 Interview schoonmaakster
....ook hoe om te gaan met prikaccidenten en in geval van bijvoorbeeld een MRSA-patiënt. De regels op het gebied van hygiëne waaraan alle medewerkers van de schoonmaak zich moeten houden, staan heel duidelijk in het instructieboekje. Ook bij deze groep medewerkers is bewustwording belangri...

Medische Beeldvorming
....o'n 58.000 onderzoeken per jaar. Deze verrichtingen worden uitgevoerd door 5 radiologen, 27 radiodiagnostisch laboranten en 6 administratief medewerkers. De wachttijden voor onderzoeken binnen de Medische Beeldvorming zijn kort. Kijk bij wachttijden voor meer informatie. wachttijden ...

04-12-2012 Bejegening
....l gediend is. Zorg voor permanente aandacht voor bejegening: tijdens deskundigheidsbevordering, werkbegeleiding, beoordelingsgesprekken van medewerkers en van vrijwilligers. Zorg voor interne gedragsregels: de zorginstelling beschikt over protocollen – en gedragslijnen betreffende ...

Ramselaar
.... Allergologie - Cosmetische dermatologie - Psoriasis - Auto-immuun dermatosen - Reumatische huidaandoeningen Opleiding - AMC Amsterdam werkervaring - Werkzaam in het SJG Weert sinds 1991 ...

Thissen
....oriasis Opleiding - Dermatology St. John's Institute of Dermatology, Londen - Opleiding tot dermatoloog in het Academisch ziekenhuis Maastricht werkervaring - Werkzaam in het SJG Weert sinds maart 2009 ...

Weetjes
....s van een operatie, echo, röntgenfoto, x-thorax, EEG, opname preoperatieve screening. Deze voorbereidingsboeken worden door de pedagogisch medewerkers en verpleegkundigen op de afdeling gebruikt om kinderen en jongeren hierover uitleg te geven. Ook op de betreffende poli's liggen de voorberei...

Faciliteiten
....rk Ziek zijn, onderzoek en behandeling kunnen het dagelijks leven in de war sturen met onzekerheden, spanning, angst of verdriet. De maatschappelijk werker van het ziekenhuis kan samen met u zoeken naar een antwoord op uw vragen. Ook wanneer u niet precies kunt vertellen waar de moeilijkheid zit, m...

E. van Rijsewijk
....en jeugdpsychologie en psychologie in   de gezondheidszorg - RINO Zuid-Nederland: opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog kinder en jeugd werkervaring - St. Annaziekenhuis Geldrop - Werkzaam in SJG Weert sinds juni 2007 ...

24-02-2014 CR bezoek longgeneeskunde
....n multidisciplinair overleg OSAS. Wat wil je uitstralen? Volgens onze gastheer doen de artsen en overige medewerkers van deze poli extra hun best om vriendelijkheid uit te stralen. Dat is een heel mooi korte termijn doel: kost niets en doet veel bij de pati&e...

Zorgstappen
....bij het accepteren en verwerken van uw ziekte. Vanuit het SJG Weert bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op een psycholoog, een maatschappelijk werker, een consultatief psychiatrisch verpleegkundige of de pastor. Geen genezing Palliatieve behandeling Wanneer de uitslag uitwijst dat bij de...

Knieprothese
.... volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Afspraak & vragen Voor het maken van een afspraak of aanvullende vragen kunt u terecht bij de medewerkers van de polikliniek Orthopedie, telefoon:. 0495 - 57 21 60 Polikliniek Orthopedie Tip! Regelmatig organiseren de orthopeden voorlichtingsb...

Darmkanker (coloncarcinoom)
....bij het accepteren en verwerken van uw ziekte. Vanuit het SJG Weert bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op een psycholoog, een maatschappelijk werker, een consultatief psychiatrisch verpleegkundige of de pastor. Palliatieve chemotherapie Wanneer de uitslag uitwijst dat bij de operatie(s...

Zorgstappen
....dig bij het accepteren en verwerken van uw ziekte. Vanuit SJG Weert bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op een psycholoog, een maatschappelijk werker, een consultatief psychiatrisch verpleegkundige of de pastor. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Psychosociale problemen bij kanke...

Zorgstappen
....bij het accepteren en verwerken van uw ziekte. Vanuit het SJG Weert bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op een psycholoog, een maatschappelijk werker, een consultatief psychiatrisch verpleegkundige of de pastor. Geen genezing Palliatieve chemotherapie Wanneer de uitslag uitwijst dat bij...

01-10-2012 Kwartaalbericht 3
....n het gevoel van de patiënt over de zorg in het SJG wat heeft gesproken. De CR stuurde een felicitatie naar de directie en via hen naar alle medewerkers die daar invloed op hebben gehad. Tot zover een greep uit………..  ...

Zorgstappen
....bij het accepteren en verwerken van uw ziekte. Vanuit het SJG Weert bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op een psycholoog, een maatschappelijk werker, een consultatief psychiatrisch verpleegkundige of de pastor. ...

591 pagina's (113843 woorden) doorzocht in 1,273s.